Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде разрешение на АЕЦ "Козлодуй" за поетапен преход към нов тип ядрено гориво RWFA за пети блок, произведено от компанията "Уестингхаус". Процесът по преминаване към новия тип гориво ще продължи четири години, посочват от АЯР.

Във връзка с осъществявания от АЯР текущ и последващ регулаторен контрол в издаденото разрешение се съдържат редица условия, свързани с преход към новия тип ядрено гориво. Те включват изисквания както по отношение на извършването на промени в съществуващите инструкции и документи, определящи дейностите с новото гориво, така и за периодично предоставяне на допълнителна информация за експлоатацията на горивото и извършване на анализи и предприемане на допълнителни мерки в случай, че възникне необходимост.

Основната част от процеса по лицензиране на новото ядреното гориво е свързана с извършване на преглед и оценка на техническите документи, приложени към заявлението за издаване на разрешение, с цел да се демонстрира безопасността при експлоатация на новия тип гориво.

В хода на процеса по лицензиране беше оценено съответствието на представената информация в над 75 отчета за проекта на горивото и изменените експлоатационни документи с приложимите изисквания и стандарти за безопасност. В резултат на извършения преглед на документите, АЯР формулира и изпрати на заявителя въпроси, бележки и искания за представяне на допълнителна информация, необходима за да се демонстрира изпълнението на изискванията за безопасност. В отговор бяха представени за преглед нови редакции на над 40 документа, както и нови отчети, свързани с проекта и оценката на безопасността на гориво RWFA.

В допълнение бяха проведени редица срещи с АЕЦ "Козлодуй", проектанта и производителя на горивото за обсъждане на възникнали въпроси в процеса на прегледа, допълват от Агенцията за ядрено регулиране.