Райна Миткова е управител на двете дъщерни компании на немската EOS Group в България - ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис. От основаването на Асоциацията на колекторските агенции в България тя е нейн председател. През 2015 г. тя е избрана за член на борда на директорите на Европейската федерацията на националните колекторски асоциации (FENCA).

Райна Миткова е завършила Executive MBA в Cotrugli Business School, Загреб, Хърватия. Тя има над 17 години мениджърски опит в областта на международното бизнес развитие и стратегическо планиране в областта на софтуера, консултациите и управлението на вземания.

Екипът на Money.bg говори с нея за задлъжнялостта на потребителите, трудностите пред тях в сегашната ситуация на извънредно положение и начините да ги разрешат.

Можете ли да определите какъв процент от потребителите срещат затруднения в изплащането на кредита си? Какъв е делът на новоизпадналите в просрочие, т.е. след 13 март?

Промяната, която настъпи след въвеждането на извънредното положение у нас, може да се раздели условно на два етапа. В края на март наблюдавахме по-скоро психологически причини за преустановяване на плащанията. Част от потребителите отказваха да покриват вноските си с обяснението, че са несигурни в доходите си в контекста на общата икономическа картина. През април вече се появиха клиенти с реални затруднения. Това бяха предимно хора от сектора на услугите, чиято дейност бе спряна. Част от тези, с които разговаряхме през април, бяха със съкратено работно време, други - в неплатен отпуск, трети са съкратени. За съжаление, процентът на хората, засегнати дългосрочно, нараства. На този етап е все още рано да определим точно какъв дял от потребителите към момента е засегнат и в каква степен.

Какви варианти за разсрочване стоят пред потребителите, с които разговаряте? Банковият сектор предложи до 6 месеца гратисен период. Компаниите от Вашата асоциация имат ли сходни предложения към потребителите?

Веднага след обявяване на извънредното положение и в контекста на препоръките на омбудсмана, компаниите от нашата асоциация приеха обща политика на индивидуален подход. Това, което е общовалидно в методите ни на преговори днес - не начисляваме наказателна лихва и това ще бъде политиката ни и занапред, ако ситуацията се задълбочи. Проактивно търсим нашите клиенти и им предлагаме преструктуриране на задълженията, щом установим проблем.

Като бранш нямаме единна схема, именно защото разглеждаме всеки случай поотделно и се стремим да предложим най-гъвкавото и достъпно за клиента решение. Всяка от компаниите в асоциацията се стреми да запази диалога с потребителя и да му предложи план, възможно най-ефективен за ситуацията. Разсрочването на плащанията, гратисният период, дори опростяване на част от задълженията, в случай, че потребителят наистина няма възможност да плаща - всичко това са валидни за нас практики, които прилагаме от средата на март до днес.

Оскъпяват ли се разсрочените кредити?

Не, не се оскъпяват. Нашата цел е да улесним потребителите. Защото е много важно, дори да не могат да погасяват задълженията си в пълен размер, да ни уведомят за това и да потърсим решение заедно. В противен случай хората рискуват във времето да стане натрупване, което допълнително ще ги затрудни в бъдеще.

Какъв е профилът на задлъжнелия потребител днес? Различава ли се той от този, който идентифицирахте преди 6 месеца, например?

Хората, които към момента изпитват по-съществени затруднения, са тези от най-засегнатите сектори - работещи в хотелиерството и ресторантьорството, в магазини за мода и облекла, салони за красота. Има отражение и при хората със свободни професии - т.е. тези, които са се самоосигурявали или са били на граждански договори и в момента не могат да разчитат на трудовата борса.

Какъв бе средният размер на необслужвания заем през 2019 година? В каква посока очаквате да се движи той занапред?

За 2019 г. средният размер на задълженията на българите продължи тенденцията си на спад и бе малко над 700 лева. За съжаление, това позитивно движение няма как да продължи и очакваме в краткосрочен план задлъжнялостта да нараства.

Опитват ли компаниите да продават нови пакети днес? Каква е прогнозата Ви за развитие на пазара на управление на вземания през следващите месеци?

Да, очакваме по-висока активност. По всяка вероятност зимният период ще бъде динамичен. Натрупват се просрочия, които в даден момент ще бъдат продадени. По-старите пакети, които досега са били обслужвани от преките кредитори, ще бъдат предложени на пазара. Въпреки това секторът е изправен пред предизвикателство, защото събираемостта ще бъде значително затруднена.

Какво ще посъветвате потребителите, които все още не са в просрочие, но вече срещат затруднения с покриването на заемите си?

Да бъдат проактивни. Ако смятат, че има опасност да изпаднат в затруднение, да се обърнат към кредитора си, да обсъдят вариантите, да не спират да плащат, за да не става натрупване във времето. Последният съвет е важен, защото редовното покриване на вноски, дори частично, създава дисциплина, която ще помогне за преодоляването на трудности занапред. И още, когато потребителят е активен и има желание да намери решение на проблема си, кредиторът е склонен на повече компромиси.

Повишаването на финансовата грамотност на хората винаги е била приоритет за Асоциацията. Затова, в рамките на инициативата "Мисия платено" и в контекста на извънредната ситуация, предлагаме някои съвети за справяне със затрудненията в условия на криза.

В момента сме в процес на разработване и на онлайн уроци за деца на лесен и достъпен език. Смятаме, че финансовото образование в ранна възраст е от ключово значение за качеството на живот на хората.