През тази година продажбите на руски газ в чужбина рязко ще се съкратят. Според деловото издание "Комерсант" този извод е направен от експертите на Националната рейтингова агенция, които прогнозират спад на износа на природен газ от Русия с 16%.

Намаляването на потреблението на руския пазар на газ като цяло се прогнозира на ниво от 6,4%, което е по-голямо от средното за света (4-5%).

През периода януари-септември добивът на газ в Русия се е съкратил с 8%, а среднодневното производство е намаляло с 15,3%.Изданието отбелязва, че в по-голямата си част тази ситуация е свързана с резултатите на държавния монополист "Газпром" (намаление с 12%), докато независимите газови компании са успели да запазят обема на производството си.

Що се отнася до търсенето, глобалното потребление на природен газ поради пандемията от коронавируса, както и топлата зима, може да бъде най-ниското от 11 години.

По отношение на възстановяването на търсенето, анализаторите го свързват с Азия. И на първо място, с Китай.

Въпреки тези неблагоприятни прогнози, според интервюираните от "Комерсант" експерти, "Газпром", ще може да запази своя дял от 36% от европейския пазар.

В същото време рейтинговата агенция Moody's прогнозира, че през следващата 2021 г. не трябва да се очаква сериозно увеличение на цените на газа: възпиращ фактор ще бъде въвеждането в експлоатация на нови мощности за производство на втечнен природен газ (LNG), пише 1prime.ru.