Нови 11,7 млн. лв. по програмата за безлихвено кредитиране на граждани са раздадени през август, съобщиха от Българската банка за развитие (ББР). Така общата сума възлиза на 70,71 млн.

През осмия месец на годината към търговските банки, които участват в програмата, са постъпили 3 683 искания, от които 2 796, или 75,9%, са одобрени. Общият им брой от началото на програмата достига 27 751. От тях са одобрени 16 984 заема със средна стойност малко над 4 200 лв. 73% от търсещите кредитиране са на трудов договор, а 27% - самоосигуряващи се. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

ББР е гарант по безлихвените заеми, които банките отпускат на гражданите. По първоначален замисъл за тази програма банката получи от правителството 200 млн. лева за увеличение на своя капитал, като основната идея бе тя да рефинансира заемите, които банките отпускат. След това, по неясни причини, схемата бе променена, като ББР се ангажира не да рефинансира, а да гарантира предоставяните от банките партньори заеми. При такава постановка се оказа, че за този си ангажимент ББР не се нуждае от допълнителен капитал от 200 млн. лева и правителството реши да пренасочи тази сума за други антикризисни мерки.

ББР припомня, че партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 144 995 000 лева, от които вече близо 50 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.