Най-голямата банка във Франция по размер на активите, BNP Paribas, отчете наполовина по-ниска нетната печалба за четвъртото тримесечие на 2023 г. (октомври-декември). Основната причина за това са нарасналите оперативни разходи, като при това приходите за периода имат минимално увеличение с 0,1%.

През отчетното тримесечие нетната печалба на банката възлиза на 1,07 млрд. евро, спрямо 2,14 млрд. евро година по-рано. Финансови експерти, анкетирани предварително от FactSet, прогнозираха средно този показател на 1,77 милиарда евро.

Приходите на BNP Paribas за 4-то тримесечие на 2023 г. възлизат на 10,9 млрд. евро, при 10,89 млрд. за същия период преди година. Средната пазарна прогноза за показателя беше по-висока - 11,42 млрд. евро приходи.

Френската банка BNP Paribas спира финансирането на проекти за петрол и газ

Най-голямата френска банка спира финансирането на проекти за петрол и газ

Банката ще се насочи към нисковъглеродни проекти

Банката понижи прогнозата си за средногодишния темп на растеж на нетната печалба за периода от 2022 г. до 2025 г. (включително) от "над 9%", на 8%.

Финансовата институция също така понижи и целевия показател за възвръщаемост на материалния капитал (ROTE) за 2025 г. до 11,5-12%, от 12%.

BNP Paribas ще изплати дивиденти от 4,6 евро на акция за 2023 г., което е с 18% повече от предходната година. Банката също така планира през 2024 г. обратно изкупуване на свои акции за 1,05 милиарда евро.

За последните 12 месеца цената на акциите на най-голямата френска банка се понижи с 6,4%.

BNP Paribas продава част от бизнеса си в Чехия и Унгария

BNP Paribas продава част от бизнеса си в Чехия и Унгария

В края на миналата година стана ясно, че френската банка продава и звеното си за лични финанси в България