Очаквано или не, Румъния се превърна в европейски лидер във възобновяемата енергия. 35% от използваното електричество в страната на 7 май е дошло от вятърни турбини, показват данни на Румънската асоциация за вятърна енергия.

Северната ни съседка е лидер по този показател, като делът на вятърната енергия в потреблението е почти 5 пъти по-висок от средния за Европа.

Поради продължителния вятър и спирането на работа на блок 1 на АЕЦ Черна вода заради планов ремонт, вятърните турбини в Румъния произведоха 54 гВтч електроенергия, което според оценките на индустрията ще покрие нуждите на около 5 млн. домакинства в ЕС.

Същия ден делът на произведената вятърна енергия в потреблението на електроенергия в цяла Европа е само 7.5%, така че делът на вятърната енергия в Румъния в потреблението е почти 5 пъти по-висок. На европейско ниво производството на вятърна енергия е 603 гВтч на 7 май.

По дял на потреблението на вятърна енергия северната ни съседка изпревари обичайни лидери като Дания 22% (19 гВтч), Германия 15% (221 гВтч) и Ирландия 15% (13 гВтч).