Европа остава най-предпочитаният от туристите континент. През миналата година страните от Европейския съюз са посетени от 538 милиона души, което е с 8 процента повече от резултата година по-рано. На страните от региона се падат 40 процента от всички международни туристи в света.

Стабилният ръст в сферата на туризма помага за икономическото възстановяване на много страни в Европа и във целия свят, води до увеличаване на работните места. Това отбелязва шефът на Световната туристическа организация по повод публикуването на новия доклад, подготвен с партньорството на ЕС, цитиран от пресцентъра на ООН.

През 2016 година страните от Европа са спечелили от туристите $342 милиарда, което е повече от 30 на сто от световния доход в туристическата индустрия. Жителите на Европейския съюз са получил от чуждестранни туристи, отколкото са похарчили за своите пътешествия в чужбина. За този период пътешествениците от ЕС са похарчили за пътувания зад граница $315 милиарда.

Към сегашния момент в евросъюза работят около два милиона компании, напълно или частично занимаващи се с бизнес в тази сфера. В тях са заети около 12 милиона души.

В доклада се посочва, че страните от ЕС могат да осигурят нощуването на над 30 милиона души. В някои страни от общността делът на туристическата индустрия в брутния вътрешен продукт достига 11 процента.

В това отношение туризмът е важна част от стратегията на ЕС за осигуряване на работни места и устойчив икономически растеж.