Министерството на земеделието на САЩ понижи прогнозата си за зърнената реколта в Европейския съюз с 3,2 млн. тона до 296,7 млн. тона. Понижението е следствие най-вече от влошените перспективи пред реколтата от царевица във Франция, Германия и Румъния, докато за Унгария корекцията е в посока на повишение.

Експертите вече очакват царевична реколта от 60 млн. тона в ЕС, което все пак е с 1,5 млн. тона повече от прибраната през миналия слаб сезон, пише. SINOR.bg.

При пшеницата положението е доста по-тежко, като реколтата за ЕС като цяло ще намалее с 15,5 млн. тона спрямо миналия сезон до 144,5 млн. тона. При това от службата предупреждават, че оценката за реколтата може да бъде понижена отново. Най-голям е спадът в производството на пшеница във Франция - с 13 млн. тона спрямо миналия сезон, следвана от Германия с 2,5 млн. тона и Великобритания с 2 млн. тона.

Износът на пшеница от ЕС също се очертава по-слаб от досегашните очаквания и вероятно ще намалее с 9 млн. тона спрямо миналия сезон, достигайки 26 млн. тона. Крайните запаси пък ще намалеят само с 3,5 млн. тона до 10,3 млн. тона, тъй като резкият спад при реколтата ще бъде частично компенсиран от свиването на износа.

Очаква се Украйна да свие износа на пшеница, като за сметка на това увеличи доставките за чужбина на ечемик и царевица. Оценката за пшеничната реколта в страната е понижена до 26,579 млн. тона от 27,332 млн. тона през миналия сезон, като се очаква вътрешното потребление, включително за фуражни цели, да остане на нивата от миналата година - съответно 12,3 млн. тона и 5,2 млн. тона.

Това ще доведе до свиване на потенциала за износ на украинската пшеница до 14,2 млн. тона спрямо 17,431 млн. тона, доставени в чужбина през миналия сезон.