2018 година ще бъде много успешна за бизнеса и икономиката на България. Икономическият ръст ще бъде по-висок от този през 2017 г., а търсенето на кадри ще е по-голямо. Мениджърите и компаниите са позитивно настроени, че бизнесът им ще расте с осезаеми темпове.

Това показва седмото годишно проучване на консултантската компания за директен подбор на кадри Stanton Chase international, проведено сред над 100 висши мениджъри на компании от различни сектори на икономиката.

Тъй като все по-голяма част от бизнеса им е свързана с дигитализацията, компаниите трябва да инвестират в нови технологии, да разработват нови бизнес модели и да преобразуват вътрешнофирмените си процеси.

Изминалата 2017 г. е една добра година за компаниите, като в над 3/4 от случаите бизнесът им е отбелязал ръст. Най-сериозно развитие през 2017 г. се наблюдава в аутсорсинга, технологиите, промишленото производство и потребителските продукти и услуги.

78% от компаниите ще наемат нови служители през 2018 г. Търсят се нови специалисти на всички нива, но най-вече експерти със специфични функции. Компаниите се нуждаят от иновативни и креативни лидери, които притежават необходимите качества да направляват умело промяната.

Дефицитът на кадри остава най-голямото предизвикателство и през настоящата година. Откриването на таланти, задържането на служители и изграждането на позитивна работодателска марка, са водещи, когато става въпрос за поддържане на успеха на компаниите през 2018 г.

Шеметното развитие на технологиите налага наемането на професионалисти в нови области като: дигитален маркетинг и продажби, технологични иновации, бизнес интелиджънс (BI), информационна сигурност.

Топ мениджърите срещат трудности в намирането на квалифицирани професионалисти за своите екипи, особено за високите мениджърски нива, следвани от директорските нива, както и ниво ключови специалисти със специфични функции. За намирането на кандидати с управленски опит се разчита главно на препоръки и референции, лични и професионални мрежи или партньор за директен подбор

"Дигиталните трансформации карат компаниите не само да инвестират в нови технологии и да налагат нови бизнес модели, но и налагат все по-голямо търсене на професионалисти в областта на дигиталните технологии, технологични иновации и информационната сигурност.

Нараства нуждата и от мениджъри и специалисти в традиционните области като: продажби, управление на проекти, ИТ и производство. През изминалата година 52% от компаниите в България са ползвали услугата екзекютив сърч. За сравнение през 2016-та, процентът е бил 36.", споделя Дарина Пенева, изпълнителен директор на "Стантън Чейс Интернешънъл България".