Един от най-желаните работодатели в страната започна есенната си кампания за набиране на кадри.

Ръководство въздушно движение започва днес търсенето на кандидати за професията на „Ръководител въздушно движение”.

Това е една от най-скъпоплатените професии у нас, чието възнаграждание надминава многократно средното за страната. По неофициална информация авиодиспечерите в България получават около 10000 лева месечно.

Изискванията за започване на работа с подобна заплата изглеждат на пръв поглед лесно постижими. За участие в конкурса трябва да покажете диплома за висше образование с минимална степен поне „бакалавър”, без значение от специалността, както и да владеете добре английски език.

Желаещите да станат Ръководители на полети трябва да преминат успешно шест етапа – подбор по документи, тест по английски език, тест FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) в две части, практически упражнения на симулатор, проверка за медицинска годност и заключително интервю.

След успешно преминаване на подбора, кандидатите ще сключат договор на професионална квалификация и безплатно обучение за Ръководител на полети. Професията е една от най-престижните и отговорни у нас и се практикува от около 300 човека.

ДП РВД очаква и тази година сериозен интерес от младите хора. Нуждата от подготвени кадри се увеличава, тъй като през въздушното пространство над България за едно денонощие преминават около 2000 самолета, а при високо натоварване, както е през лятото, броя достига повече от 3000.