11 процента от работодателите в България планират да наемат още служители през третото тримесечие на 2019 година, показва обзорното изследване на ManpowerGroup. Два процента предвиждат съкращения, също толкова не могат да преценят, а 85 процента не очакват промяна, сочи анкетата сред 620 компании.

След като сезонните колебания бъдат отстранени от данните, нетната прогноза за заетостта от 8% представлява увеличение от един процентен пункт в сравнение с предишното тримесечие и остава сравнително стабилна и на годишна база.

"Въпреки инвестициите, които бяха направени в ключови сектори през изминалите три месеца, българските работодатели вероятно ще продължат да бъдат сдържано оптимистични. Намеренията им за наемане на служители са повлияни най-вече от растящото разминаване между нуждите и изискванията на бизнеса им и липсата на налични умения на пазара. Това, от друга страна, е добра новина, защото принуди много компании да осъзнаят, че едно възможно решение за недостига на таланти е обучението и развитието на специфични умения в самата организация", коментира Александър Хангимана, управляващ директор, ManpowerGroup Балкани.

Най-силно темпо на наемане на служители през третото тримесечие е отчетено от работодателите във Варна с нетна прогноза за заетостта от +12% - подобрение от четири процентни пункта на тримесечна база. Работодателите в София очакват скромно увеличение на числеността на служителите, като споделят прогноза от +7% - най-ниското ниво за пето поредно тримесечие, докато прогнозата за Бургас и Пловдив е +6%. В същото време работодателите в Русе отчитат най-слабата прогноза за следващото тримесечие - +5%.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q3_18 Q2_19 Q3_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 9% 7% 8%
БУРГАС 9% 6% 6%
ПЛОВДИВ 9% 5% 6%
РУСЕ 8% 7% 5%
СОФИЯ 7% 7% 7%
ВАРНА 11% 8% 12%

През следващите три месеца се очаква нивата на заетост да се подобрят в осем от 10-те индустриални сектора. Най-силен климат на наемане на служители се предвижда в сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги", където нетната прогноза за заетостта е +16% - подобрение от четири процентни пункта на тримесечна и годишна база. Работодателите от сектор "Електричество, газ и вода" също споделят значителни планове за наемане с прогноза от +11%, а секторите "Транспорт, складове и комуникации" и "Строителство" отчитат прогнози от съответно +10% и +9%. Работодателите от сектор "Минно дело" очакват да намалят заетостта с прогноза от -2%, докато работодателите от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" предвиждат застинал пазар на труда с прогноза от 0% - най-слабото темпо на наемане на служители от началото на изследването преди осем години.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q3_18 Q2_19 Q3_19
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 9% 7% 8%
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ 12% -5% 4%
СТРОИТЕЛСТВО 5% 10% 9%
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА 3% 6% 11%
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ 12% 12% 16%
ПРОИЗВОДСТВО 16% 14% 7%
МИННО ДЕЛО -4% -4% -2%
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР 4% 1% 3%
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ 4% 0% 0%
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ 4% 9% 10%
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 11% 5% 4%

Работодателите от всички четири според размера си категории планират да увеличат заетостта през третото тримесечие на 2019 г. Работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-силни намерения за наемане с оптимистична нетна прогноза за заетостта от +20%. Работодателите от малките (10-49 служители) и средно големите (50-249 служители) организации очакват леко увеличение на числеността на служителите с прогноза от +6%, а прогнозата на работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) е +1%.