Домакинствата в Дания са най-заможните в Европейския съюз, показват данни на местната централна банка към края на 2020 г. На дъното на класацията са България, Словакия и Румъния.

Общото финансово богатство на датчаните възлиза на €867,8 млрд. Сумата е равна на общите финансови активи (пенсии, депозити и други), от които са извадени задълженията (кредити). Така средно всеки датчанин (на възраст над 15 г.) притежава средно по €177,5 хил. Средната стойност за Европейския съюз е €60,5 хил. А за България — €12,1 хил. В класацията след Дания са Нидерландия, Швеция, Люксембург и Белгия, показват още данните.

Високата стойност на активите на датчаните се отчита въпреки рекордно ниските лихви в страната. Дания държи световния рекорд за отрицателни лихви. Нещо повече, през първото тримесечие на 2021 г. активите са нараснали са €3,63 млрд., а дългът е намалял с почти €15 млрд. Така богатството се увеличава с €18,6 млрд., или по €3,2 хил. на човек.

Датчаните държат и друг рекорд в Европейския съюз: те са сред нациите с най-големи задължения, най-вече под формата на жилищни кредити. Средно, датчаните дължат по €75,3 хил. на глава от населението и само Люксембург се нарежда пред тях.

Разбира се, има голяма разлика в разпределението на богатството в страната. Голяма част от общите активи принадлежат на датчаните с по-високи доходи, а пенсионните активи са свързани най-вече с възрастта.