Продуктивността е един от двигателите на икономиката. Колкото по-продуктивни са работниците в една държава, толкова повече стойност носят те на работодателите и на националната си икономика.

Ново изследване на анализаторската фирма Expert Market отчита кой са страните в света с най-добри показатели в това отношение. За целта са сравнени данните на 35 от най-големите икономики.

От компанията правят изчисленията си на база на брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението и средния брой на работните часове на човек в отделните страни. Резултатът показва каква сума пари изработва един човек за един час.

Ето и класираните:

19. Италия – 15,62 паунда на час;

18. Испания – 15,63 паунда;

17. Япония – 16,72 паунда;

16. Великобритания – 18,64 паунда;

15. Исландия – 18,76 паунда;

14. Финландия – 18,95 паунда;

13. Канада – 20,30 паунда;

12. Франция – 21,21 паунда;

11. Австрия – 22,03 паунда;

10. Швеция – 22,58 паунда;

9. Ирландия – 23,12 паунда;

8. САЩ – 23,66 паунда;

7. Дания – 24,14 паунда;

6. Германия – 25,95 паунда;

5. Холандия – 26,19 паунда;

4. Швейцария – 28,35 паунда;

3. Австралия – 29,81 паунда;

2. Норвегия – 36,36 паунда;

1. Люксембург – 45,71 паунда.