В България средната цена на минута разговор с предплатена карта е една от най-високите в света. Тези мобилни услуги излизат по-скъпо единствено в Мадагаскар и Никарагуа, показва доклад на Световния икономически форум.

От Световния икономически форум са направили тези изчисления в долари на база на данни за 2014 г. за всички изследвани държави, като те са сравнявани на база на паритета на покупателната способност (ППС).

ППС се използва за сравняване на икономически показатели в различни страни. С този способ се премахват разликите между ценовите равнища в националните икономики.

Целта е да бъде измерено колко струва една и съща стока или услуга на гражданите от отделните изследвани държави. Паритет има тогава, когато еднакво количество стоки или услуги могат да бъдат закупени на една и съща парична сума в отделните страни.

Според класация на международната организация България е на 136-о място от общо 138 в света, като средно минутата разговор с подобна карта у нас излиза по 0,78 долара. За сравнение най-евтини са тези услуги в Хонконг и Руската федерация, където те струват съответно по 0,02 и 0,03 долара на минута.

Най-евтини в Европа са в Дания, Финландия, Швеция и Австрия. В дъното на класацията, но преди България, са Гърция и Албания.

В същото време изчисленията в доклада показват, че месечните тарифи за фиксирани интернет услуги у нас са сред по-ниските в света. По този показател сме на 32-ро място в света и на 4-то в ЕС след Румъния, Полша, Ирландия и Австрия.

Средно месечните тарифи за тези услуги в България излизат по 24,12 долара. Най-евтини са във Виетнам с по 2,59 долара на месец, в Украйна – с 10,64 долара, както и в Шри Ланка – с 12,56 долара.