В българската компания ЕГЕ Груп заработи нова Business Intelligence система - Qlik Sense, която значително подобрява възможностите за достъп до справки, анализи и друга важна за бизнеса информация. Проектът е реализиран от консултантската IT компания Balkan Services, която е официален дългогодишен партньор на Qlik у нас. Той обхваща изграждането на BI приложение за продажби, както и такова за приходите и разходите.

ЕГЕ Груп използва BI софтуера вече от половин година и според ръководството на компанията, това изцяло е променило способността им да достъпват ключовата информация за бизнеса с лекота и в реално време. ЕГЕ Груп е водещ доставчик на цялостни решения за изграждане на магазини за хранителни стоки и други търговски обекти - от идеята, през проектирането, изграждането, оборудването и сервиза, съобразно нуждите и целите на своите клиенти.

Компанията се отличава с модерен подход и внедряване на иновации във всеки етап от своите бизнес процеси. Част от тази иновативна визия е и залагането на съвременна система за бизнес анализи, каквато е Qlik Sense.

Примерен дашборд в Qlik Sense

Снимка 589073

През последните години с разрастването на бизнеса компанията отчита нарастваща нужда от повече и по-разнообразни справки за дейността, които да са на разположение в точния момент на ръководството, счетоводния и търговския отдел на дружеството. Преди внедряването на BI система, изготвянето на такива справки е отнемало много време и често е ангажирало изцяло един служител, който да се занимава с това - понякога в продължение на седмица.

Новото BI решение, внедрено от Balkan Services, променя изцяло това и прави всякакви справки, анализи и друга ключова информация достъпни мигновено за всеки в компанията с оторизиран достъп, без чакане с часове или дни и без ангажиране на отделен служител за изготвянето им. Системата за бизнес анализи дава цялостен поглед върху дейността на ЕГЕ Груп и улеснява бюджетирането, планирането и целеполагането в компанията.

"Много ни харесва като потребители, че системата е много интуитивна. Само с няколко клика можеш да достигнеш до информацията, която ти е необходима и в това отношение Qlik наистина си отговаря напълно на наименованието" - посочва Рамадан Рамадан, Изпълнителен директор на ЕГЕ Груп.

Сред останалите достойнства на BI решението Qlik Sense, откроени от екипа на ЕГЕ Груп, са също възможността за ръчно зареждане на данни по всяко време на деня, бързината на работа на приложението, както и това, че то функционира на отделен сървър, не натоварва самата система и не влияе на работата на други членове на екипа. Полезно е и наличието на функционалност за запазване на различни сечения за конкретни периоди и бърз достъп до тях по всяко време в бъдеще.

Примерен дашборд в Qlik Sense

Снимка 589074

"Важна роля за успеха на този проект изигра фактът, че ръководството и екипът на ЕГЕ Груп бяха наясно от какво решение имат нужда, както и че успяхме да се сработим много добре с тях още в самото начало. Тази синергия позволи да внедрим BI системата много бързо и ефективно, както и да открием нови начини, по които тя да повиши ефективността при клиента. В резултат тя започна да се изплаща на ЕГЕ Груп още от първия ден, в който компанията я използва" - споделя Кристина Кръстанова, Сътрудник партньорски взаимоотношения и мениджър проекти в Balkan Services.

В допълнение, с новата BI система ръководството може много по-лесно да прави прогнози за различни бъдещи периоди, което улеснява значително процесите по бюджетиране и целеполагане. Ако в миналото компанията е поставяла общи цели пред търговския отдел, то сега има възможност да определя такива за всеки отделен търговец и да проследява изпълнението много по-ефективно.

"По време на внедряването ние бяхме като един екип, а не две отделни фирми с два различни екипа. Това беше уникално изживяване. Работехме като едно цяло и това може би се дължи на факта, че служителите на Balkan Services са добри професионалисти, които познават много добре възможностите на продукта. От друга страна те усетиха много добре какви са нашите нужди и дадоха много адекватни решения и отговори на въпросите ни. Затова самият процес и цялата работа, която свършихме, се случваха с лекота, без напрежение, в една приятна атмосфера. И накрая, когато приключихме проекта, даже ми стана малко неприятно, че няма да виждам тези хора всяка седмица" - споделя още г-н Рамадан Рамадан от ЕГЕ Груп.