Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) състави акт за 1 000 000 лева на "Български пощи".

Според комисията дружеството "не е приложило подходящи технически и организационни мерки" преди и по време на кибератаката от 16 април тази година. По този начин е позволило зловреден софтуер да криптира чувствителни бази данни.

КЗЛД е извършила проверка на системите за защита на личните данни. Проверена е и хронологията на кибератаката, причинила щети за милиони на "Български пощи".

Резултатите от извършената проверка показали, че тогавашното ръководство на дружеството е неглижирало, както обезпечаването на адекватна киберсигурност и е подходило безотговорно в деня на атаката.