Карлсберг България оперира нова пречиствателната станция в Пивоварна "Шуменско" в Шумен. Тя работи с реактор за вътрешно пречистване на водите, като за пълното отстраняване на фосфати и твърди частици, водата преминава и през пясъчен филтър. По този начин се осигурява биологично третиране на 100% от отпадъчните води на пивоварната с капацитет от 800 м3 вода за денонощие.

Общата инвестиция възлиза на над 8 000 000 лв., а откриването й е част от ангажимента към местната общност и опазването на околната среда, съобщиха от компанията.

Снимка 652160

Източник: Карлсберг България

Количеството отпадъчни води варира според нивата на производство, като средният годишен обем е над 217 хил. м³., казват от Карлсберг.

"Пивоварна Шуменско е една от най-старите в България, разположена в красивата природна местност Кьошковете. Гордеем се с легендарната си история, която датира от 1882 г. и с традициите си в пивоварството, но не спираме да мислим за бъдещето и инвестираме в дългосрочни решения, които ще ни помогнат да използваме природните ресурси по най-рационалния и отговорен начин. Това е израз на нашата споделена отговорност като екип и като компания към регионалното развитието в град Шумен", коментира Георги Делчев, Мениджър на Пивоварна Шуменско.

Доставчик на реактора и изпълнител по технологичната част на проекта е нидерландската фирма Paques която е специализирана в производство и доставка на оборудване за пречиствателни станции на отпадни води и една от най-големите в Европа. Изпълнител на строително-монтажните дейности е благоевградската "Универсал Строй Консулт", с която са реализирани и други проекти на компанията.

От Карлсберг заявяват, че целта им е постигане на нулев отпечатък от дейността на компанията до 2040 г. "Осигуряването на 100% пречистване на отпадъчните води е само една от важните стъпки в тази посока. Ние работим в няколко основни направления, свързани с намаляването на въглеродните емисии, отделяни в атмосферата; осигуряване на енергийна ефективност в пивоварните и програми, насочени към спестяването на вода, така че да осигурим устойчивост на всички етапи от пивоварния процес." - коментира Методи Стоянов, Директор Производство в Карлсберг България.

Основната амбиция на Карлсберг в глобален аспект е постигането на нулеви въглеродни емисии в пивоварните до 2030 г. и нулев въглероден отпечатък от дейността на компанията до 2040 г.