Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдение за извършено нарушение от застрахователното дружество "Алианц България" АД, става ясно от съобщение, публикувано днес на страницата на ведомството.

Според КЗК "Алианц" е карала брокерите, които продават застраховки за общо и имуществено застрахована на компанията, да "се ограничават да правят отбив от собственото си възнаграждение в полза на крайните клиенти".

Това "поведение има за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно със застрахователните продукти", пише в съобщението.

Имуществената санкция, която "Алианц България" може да претърпи е в размер на до 10% от общия оборот за предходната година.

Проверката е стартирана през месец септември на 2016 г., а определението е било готов на 30 май т.г.

"Алианц България" не са коментирали публично решението.