4,4 млн. лв. глоби ще трябва да платят дружествата на чешката ЧЕЗ в България. Санкциите са наложени от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради злоупотреба с по-силна позиция при договаряне с Fast Pay, оператор на касови плащания. От ЧЕЗ съобщиха, че ще обжалват.

Безвъзмездни услуги

Сагата започва в края на 2016 г., когато дружествата на ЧЕЗ в България решават едностранно да прекратят сключения три години по-рано договор с Fast Pay, според който последното приема заплащания по сметки за електроенергия. ЧЕЗ се мотивира с желанието да намали разходите си.

Загубата на договора с ЧЕЗ обаче има потенциал да се окаже пагубен за Fast Pay поради няколко причини. От една страна приходите за дружеството от заплатени сметки за електроенергия са "значителен дял" от общите (КЗК не предоставя публично данните). От решението обаче става ясно, че Fast Pay формира "основно приходи" от плащания за електроенергия към ЧЕЗ.

От друга, загубата на възможността клиентите да плащат сметката си за ток в касите на Fast Pay означава и отлив на същите, тъй като предпочитанието им е всички сметки да бъдат платени на едно и също място, се сочи в анализа на Комисията.

С оглед на това Fast Pay търси ЧЕЗ с желанието да преговаря за сключването на нов договор, което и се случва в края на 2016 г. В новото споразумение обаче Fast Pay се задължава да не иска комисионна от ЧЕЗ за извършената дейност. В анализа на Комисията се посочва, че останалите конкуренти, които упражняват дейност като оператори на касови плащания, получават заплащане от ЧЕЗ. За да не загуби пазарен дял, Fast Pay се оказва принудена да подпише неизгодното споразумение. Последващите инициативи за предоговаряне остават без резултат, казват още от компанията.

В анализа си от Комисията посочват още, че ЧЕЗ се е възползвало от позицията си, като е прекратило безпричинно договора с Fast Pay през 2016 г., а по-късно е сключила по-неизгодни такива. Последното пък е довело до намаляване на приходите и натрупване на загуба за Fast Pay. "Освен горното, дружеството не е в състояние да компенсира натрупаните загуби и отрицателния финансов резултат, което го поставя във финансова зависимост от групата ЧЕЗ поради генерираната в процесния период загуба", пишат от КЗК.

В крайна сметка от КЗК сочат, че прекратяването на споразумението между Fast Pay и ЧЕЗ би могло да доведе и до край на бизнеса на първата. Заради това, тя налага глоби от 4,193 млн. лв. на "ЧЕЗ Електро", 10 хил. лв. на "ЧЕЗ Разпределение" и 208 хил. на "ЧЕЗ България".

ЧЕЗ: Работим в съответствие с българското и европейското законодателство

По-късно от ЧЕЗ изпратиха становище до медиите: "Във връзка с обявено на 16 юни 2020 г. решение на Комисията за защита на конкуренцията по искане на оператор на касови плащания, свързано с администриране и заплащане на дължими суми от крайни клиенти на дружества от групата на ЧЕЗ в България, постановяващо заплащането на глоби в общ размер на над 4 400 000 лева, ръководството на ЧЕЗ в България категорично заявява, че компаниите на ЧЕЗ в България работят изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство, включително и антимонополното такова, и не злоупотребяват с господстващо положение или с по-силна позиция при договаряне.

Изненадани сме от решението на КЗК, което е в пълно противоречие с взето преди това решение от същата Комисия, по същия казус, със същия жалбоподател и потвърдено по съдебен ред.

Подобни решения компрометират доверието в институциите, нарушават прозрачността и предвидимостта на бизнес средата, като създават съмнение в независимостта на администрациите.

Дружествата на ЧЕЗ ще обжалват в законоустановения срок решението на КЗК."

Цялото решение може да прочетете тук.