Проблемите с Търговския регистър отложиха общото събрание на акционерите на българския производител на радиатори "КОРАДО-България". Първоначалното срещата трябваше да се проведе на 19 септември т.г., но сривът на регистъра направи това невъзможно.

По закон, компаниите трябва да обявят публично датата и дневния ред на предстоящите общи събрания поне 30 дни по-рано.

Новата дата на заседанието е 31 октомври, съобщиха от дружеството, като уточниха, че тя подлежи на одобрение от Надзорния съвет.

Очаква се акционерите да гласуват изплащането на дивиденти два пъти годишно, след като тази възможност бе включена в Устава на компанията на общото събрание на ационерите, проведено на 23 май т.г.

Очаква се също да бъде прието решението на Надзорния съвет на "КОРАДО-България" от 26 юли около 40% от нетната печалба на дружеството в размер на 1 316 861 лв. да бъде разпределена като дивидент. Това ще представлява 0,10 лв. на акция.

КОРАДО-България с ръст на печалбата от 20%

КОРАДО-България с ръст на печалбата от 20%

Приходите достигат 20,85 милиона лева, а продадените радиатори - 250 882