Българският производител на радиатори "КОРАДО-България" АД отчете рекордни първи шест месеца на 2018 година. Печалбата на дружеството преди данъци достига цели 3,563 млн. лв. - или с 20% повече, отколкото през същия период на миналата година, съобщиха оттам. За сравнение, през този период на 2016 г. печалбата бе 1,5 милиона лева.

Приходите достигат 20,85 милиона лева, а продадените радиатори - 250 882.

"Много сме доволни, че отново имаме значително увеличение на печалбата от 20%. Този резултат съответства на намерението ни да започнем да плащаме шестмесечен дивидент", коментира Войчех Чамек, изпълнителен директор на чешката компания КОРАДО Груп.

Той посочи, че впечатляващият резултат на равнището на печалбата е постигнат въпреки нарастването на цените на стоманата и очаквания спад в продажбите на единица продукция.

"КОРАДО-България" възнагради инвеститорите с 3,4 милиона лева

"КОРАДО-България" възнагради инвеститорите с 3,4 милиона лева

Българският производител на радиатори ще раздава дивиденти два пъти годишно

Възможността за разпределяне на 6-месечен междинен дивидент бе включена в устава на компанията на общо събрание на акционерите, проведено на 23 май т.г. Само след няколко месеца, на 19 септември 2018 г., на извънредно общо събрание предстои акционерите да одобрят изплащането на дивиденти два пъти годишно.

Надзорният съвет на КОРАДО-България реши на свое заседание, проведено на 26 юли, около 40% от нетната печалба на дружеството в размер на 1 316 861 лв., да се разпредели като дивидент. Това ще представлява 0,10 лв. на акция.

Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа

Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа

Радиатори, произвеждани в Стражица, заминават за Германия