"КОРАДО-България" одобри изплащането на брутен дивидент на своите инвеститори в размер на 3,424 милиона лева, или по 0,26 лева на акция. Разпределени бяха 72% от печалбата за 2017 година, която достигна 4,778 милиона лева. Публичното дружество днес проведе годишното общо събрание на акционерите си.

Ако се отчете увеличението на акционерния капитал през август 2017 г., това означава 50 на сто повече разпределени дивиденти между акционерите. Тогава те получиха за 2 притежавани акции по още една допълнителна, в резултат на което общият брой на акциите на дружеството се увеличи от 8,779 милиона на 13,168 милиона.

Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа

Българската "КОРАДО" стъпва на най-големия пазар в Европа

Радиатори, произвеждани в Стражица, заминават за Германия

Акционерите гласуваха и една важна промяна - дивидент вече ще се изплаща два пъти годишно, като възможността за това залегна в последните промени в българското законодателство.

"КОРАДО-България" е една от 6-те компании, чиито акции се търгуват в Премиум сегмента на Българската фондова борса. За период от 3 години книжата на компанията поскъпнаха 4 пъти. Включване в основния борсов индекс SOFIX е в дневния ред на дружеството за 2018-2019 година.

"КОРАДО-България" записа 21% ръст на печалбата

"КОРАДО-България" записа 21% ръст на печалбата

Резултатът идва въпреки по-скъпата стомана, която мъчи индустрията

"Тази цел е напълно постижима и работим упорито за нейното реализиране", коментира г-н Войтех Чамек, главен изпълнителен директор на КОРАДО Груп. Групата e пeтият нaй-гoлям пpoизвoдитeл нa стоманени панелни paдиaтopи в cвeтa и е мажоритарен собственик на българското предприятие, което показва стабилни финансови резултати през отчетните периоди.

Така например, първото тримесечие на 2018 година отбеляза нов рекорд в цялата история на дружеството с приходи от 10,589 млн. лева и печалба преди данъчно облагане от 1,638 млн. лева.

"КОРАДО-България" с голяма борсова цел през 2018 година

"КОРАДО-България" с голяма борсова цел през 2018 година

Компанията продължава и с инвестициите

Общото събрание одобри също Годишния финансов доклад на УС и Одитирания финансов отчет за 2017 г., Доклада на Комитета на одиторите и на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов резултат за 2017 г., Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на НС и УС на КОРАДО-България за 2017 г., както и Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 година.

Всички членове на Надзорния съвет и на Независимия одитен комитет бяха преизбрани.