От 5 юни Първа инвестиционна банка стартира уеб базирана информационна платформа, чиято цел е да отговори на нуждите на жените в бизнеса. Тя е част от цялостната програма на Първа инвестиционна банка Smart Lady, която е обърната към специфичните нужди на бизнес дамите в България. Според Марчела Абрашева, регионален директор на KANTAR TNS за България - компанията, която е направила проучване за нагласите на жените в бизнеса, 98% от дамите в бизнеса у нас искат да се обучават и по-специално проявяват интерес към онлайн обучение.

"Това е ясна заявка, че запитаните искат да получават знания за конкретни и прагматични неща и да ги получават по всяко време независимо от мястото на което се намират", каза Абрашева. Според нея 86% от запитаните смятат, че е чудесна идея да има уеб-базирана платформа за информация и обучение. Бизнес дамите са показали, че имат много ясни идеи за рамките на желаното от тях обучение. Марчела Абрашева заяви, че повечето от запитаните желаят това да става по няколко часа на седмица по кокретни теми свързани с онова от което един човек се нуждае, за да започне своя бизнес. Основно дамите са заявили, че се интересуват от информация свързана с мениджмънта и с финансовите инструменти в сферите предимно на услугите и търговията.

Важно условие според дамите е информацията и обучението да бъде достъпна от всички видове мобилни устройства. Над 80% от запитаните са казали, че искат виртуални срещи с бизнес дами, от които да получат исканата информация или просто да коментират с нея даден въпрос. В този ред на мисли все по-голямо развитие получава менторството.

Интересен момент в проучването е че над 50% от жените заявили желание да започнат свой бизнес са до 35 години, като повечето от тях са майки. "Те са ентусиазирани, образовани, инициативни с конретни идеи за бизнес и желание да се учат", обобщи Абрашева

Севдалина Василева, изпълнителен директор на ПИБ, каза, че от началото на създаването на програмата Smart Lady, тя е замислена като платформа за обучение на дамите в бизнеса. "Първата голяма полза от тази програма е голямата и подробна информация, която тя дава за финансовите продукти. По този начи тя прави самия достъп до финансиране по-лесен. Условията в програмата са много гъвкави и тяхната цел е да отговорят на специфичните условия за която тя е създадена. За година и половина от своето съществуване програмата Smart Lady има повече от 370 клиентки, за които е одобрено финансиране за общо 48 млн. лева", заяви Василева.

Освен това програмата създава възможност на бизнес дамите да комуникират по-между си и да споделят опит и идей. По този начин чрез нея се създава една много полезна уеб-базирана социална среда на инициативни, позитивни и успешни дами. Според Василева, платформата за обучение, която сега ПИБ стартира, е едно логично продължение на програмата Smart Lady, което банката е обещала на бизнес дамите. "Това ще бъде една дигитална общост в която жените имащи свой бизнес или желаещи да започнат такъв могат да разговарат по между си да получават и да обменят информация и да се обучават. Това е една сред в която посредством менторите човек може да намери не само знания и информация, но и потенциални инвеститори", смята изпълнителния директор на ПИБ. Тя обяви, че интересът към обучителните модули е доста голям, защото в проведените в 6 града обучения са участвали над 200 жени.

Надя Кошинска, член на УС на ПИБ и директор на дирекция "Малки и средни предприятия", обясни че освен традиционните финансови продукти в програмата са включени и много бонуси за дамите. "Над 80% от дамите получили кредити, чрез тази програма се възползваха от предложените застраховки "Спокойствие ФиХелт" и "Здравна Застраховка ФиХелт". Тези застраховки са оабсолутно безполатни за получателите на заеми по програмата и осигуряват спокойстви при обслужването на кредитната експозиция и съзсдават условия за превантивна и навременна грижа за здравето на жените в бизнеса", обясни Кошинска.