56 000 търговци, които продават чрез регионалните eMAG Marketplace в България, Румъния и Унгария, са реализирали 23% повече поръчки през миналата година спрямо предходната. Този растеж е подкрепен от програмите, които eMAG разработи през последните три години с инвестиции на ниво група в размер на над 98 милиона лева в подкрепа на предприемачеството. Само през последната година делът на продадените продукти от търговците в платформите за онлайн търговия е достигнал над 60% в трите страни.

Данните бяха представени на годишната конференция eMAG Sellers' Day 2024 - регионално събитие, провеждано в хибриден формат и посветено на предприемачите, които продават в eMAG Marketplace, което беше посетено от над 1300 търговци от Югоизточна Европа.

"Където и да оперират, всички търговци на платформата eMAG Marketplace се възползват от един и същ пакет, предназначен да гарантира техния устойчив растеж: трансграничната програма, Fulfillment by eMAG, абонаментната услуга Genius, която наскоро стартира в България и Унгария, както и програмата Ads. В момента чрез тези лесни за достъп и интегриране инструменти над 9000 търговци на българската платформа могат да достигнат по-лесно до клиенти в трите държави, без да се налага да правят инвестициите, които обикновено включва разширяването на нови пазари", каза Разван Бланита, директор на eMAG Marketplace България.

Снимка 670057

Източник: eMAG

37% допълнителни продажби чрез трансграничната програма

Търговците на eMAG Marketplace, които чрез трансграничната програма миналата година реализираха продажби в страни, различни от собствените им, предлагаха над 10,1 милиона оферти на платформата, двойно повече в сравнение с предходната година. Трансграничната програма донесе на търговците на платформата 37% допълнителни продажби, като подкрепя и бизнеса на редица български търговци, които чрез нея имат възможност лесно да достигат до клиенти в Румъния и Унгария.

Fulfillment by eMAG е донесла 71% по-високи продажби на търговците, участващи в програмата

През последната година програмата Fulfillment by eMAG привлече 3500 търговци, които се възползваха от международни доставки от Румъния до България и Унгария. Обемът на продадените от тях продукти чрез програмата е със 71% по-висок от предходната година.

Двойна конверсия за Genius офертите

Стартирала наскоро в България и Унгария Genius - абонаментна услуга с опции за безплатна доставка и ексклузивни оферти - е вектор за растеж за търговците, които я използват. С нейна помощ миналата година те са реализирали двойно повече конверсии за продуктите, предлагани като Genius оферти.

eMAG Ads: 2,5 пъти повече продукти през миналата година в сравнение с 2022 г.

eMAG Ads, програмата, чрез която търговците увеличават броя на посещенията на продуктовите си страници и, потенциално, конверсията, миналата година е привлякла 2,5 продукти повече в сравнение с 2022 г. В същото време трафикът за продукти, популяризирани чрез реклами, е бил с 39% по-висок.

Награди за предприемачи на eMAG Marketplace

По случай събитието Sellers' Day eMAG награди търговци, които са отбелязали забележителни резултати през изминалата година, в следните категории:

  • Шампион Ангажираност eMAG Marketplace Румъния
  • Шампион Ангажираност eMAG Marketplace България
  • Шампион Ангажираност eMAG Marketplace Унгария
  • eMAG Marketplace шампион Стратегия на кампания
  • eMAG Marketplace шампион Реклама
  • eMAG Marketplace шампион Трансгранично сътрудничество
  • eMAG Marketplace шампион Fulfillment
  • eMAG Marketplace шампион Genius
  • eMAG Marketplace шампион Разширяване на продуктовата гама
  • eMAG Marketplace шампион Бърза доставка