Клиентите на Revolut в България вече могат да се възползват от банковия лиценз, който британската компания получи в друга страна-членка на ЕС - Литва. Благодарение на него парите им ще бъдат защитени, но не от българския, а от литовския гаранционен фонд. 

Финтехът, който навлезе у нас в средата на 2019 г., вече има над 220 000 клиенти в България и над 15 млн. по света. Средствата на българските клиенти са гарантирани от схемата в Литва, където Revolut получи европейски лиценз.

"Създаването на банка в България ще осигури на клиентите ни повече сигурност и увереност и ще ни даде възможност да представим множество нови продукти и услуги в близко бъдеще", казва Виргилиюс Миркес, главен изпълнителен директор на Revolut Bank.

Кой пази парите ни в Revolut?

Кой пази парите ни в Revolut?

Британската компания скоро ще започне да предлага банкови услуги, но засега отговаря на съвсем различни правила

Към момента Revolut Group е събрала инвестиции в размер на почти 1 милиард щатски долари, а наскоро беше оценена на 5,5 милиарда щатски долари. През изминалата година Revolut откри своя специализирана банка в Полша и Литва и започна да предлага висококонкурентни кредитни продукти и в двете страни. Наскоро банковият лиценз беше разширен на още 8 пазара в Централна и Източна Европа, включително Кипър, Естония, Гърция, Латвия, Малта, Румъния, Словакия и Словения.

Специализираният банков лиценз позволява на Revolut Bank да предоставя ограничени банкови услуги чрез приложението Revolut, както и редица финансови услуги и продукти, предлагани от други компании от Revolut Group. Очаква се Revolut да започне да предлага и в България заеми, както и лихви по депозитите на по-късен етап.