Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, откри официално първата у нас иновативна система за геотермална енергия в индустриално предприятие от нов тип. Системата обслужва сертифицираната Умна фабрика на Schneider Electric в Пловдив, която по този начин става изцяло независима от природния газ.

На церемонията по откриването на съоръжението присъстваха представители на националните и местни власти, сред които: г-жа Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Иван Стоянов, заместник-кмет "Екология и здравеопазване" на гр. Пловдив, г-н Димитър Иванов, кмет на община Марица, г-н Йордан Дашев, кмет на с. Радиново, и г-н Пламен Панчев, изпълнителен директор и основател на Тракия икономическа зона (ТИЗ).

Главен изпълнител на иновативната геотермалната система е българската компания ReEnergy Engineering. По-рано тази година бе въведено в експлоатация и новото разширение на Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив, с чието изграждане беше синхронизирано и изграждането на геотермалната система.

Ангелина Бонева - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Източник: Schneider Electric

Ангелина Бонева - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

"Шнайдер Eлектрик е пионер в това, което ние наричаме двоен преход - дигитален и зелен. Това е компания с международен мащаб и амбиции, която увеличава възможността да се работи с университетите и с най-новите технологични и енергийни решения.

Голяма компания, която завихря една собствена екосистема и повишава общия стандарт. Много се радвам, че високите амбиции на Шнайдер Електрик се пренасят тук, в гр. Пловдив, и сред местните общности.

Това са местата на България, разпознати за най-добри инвестиции, защото местната власт работи ръка за ръка с бизнеса. Искрени поздравления и респект за Шнайдер Електрик", каза по време на церемонията г-жа Ангелина Бонева.

Ивелина Николова, генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово

Източник: Schneider Electric

Ивелина Николова, генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово

"Като локална бизнес организация сме изключително щастливи, че компанията има устойчиви инвестиционни намерения в България. Разширението на фабриката, което беше пуснато в експлоатация наскоро, е поредна стъпка в тази посока, която, вярвам, няма да е последна.

Същото важи и за геотермалната система, която откриваме днес. Проекти от това естество са ключови за създаването и развитието на технологични компетенции у нас и ще бъдат изключително важни в бъдеще", споделя Ивелина Николова, генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово.

Иван Стоянов - заместник-кмет "Екология и здравеопазване", гр. Пловдив

Източник: Schneider Electric

Иван Стоянов - заместник-кмет "Екология и здравеопазване", гр. Пловдив

Като представител на местната власт зам.-кметът "Екология и здравеопазване" на гр. Пловдив г-н Иван Стоянов изказа удовлетворението си, че присъства на събитие с принос към екологията.

"Радостен съм, че местният бизнес и бизнесът като цяло са в помощ на общините и администрацията, за да въвеждаме заедно подобни успешни модели. Имаме какво да учим от вас и ще бъдем полезни с каквото можем. В лицето на община Пловдив имате един партньор и приятел", сподели г-н Стоянов.

В отговор на амбициозните глобални цели на Schneider Electric иновативната геотермална система за отопление и охлаждане е изградена със сондажи от "сух" затворен тип, т.е. в нея циркулира флуид, който се загрява от естествената температура на земята.

Термопомпени агрегати произвеждат топла вода за отопление през зимата и гореща вода за битови нужди целогодишно. В преходните сезони термопомпените агрегати осигуряват пасивно охлаждане, а в най-горещите дни охлаждането е активно с използване на хладилния цикъл.

При активно охлаждане "безплатната" топлина на кондензация може да се насочи към производството на битова гореща вода. По-този начин може да се постигне над 70% икономия на електрическа енергия за отопление и охлаждане на завода.

Основните предимства на затворения тип система са оползотворяването на неизчерпаема енергия от земята и намаляването на консумацията на електрическа енергия. При това системата не използва подземни водни ресурси.

Мартин Йорданов - директор на "Умната фабрика" на Schneider Electric в Пловдив

Източник: Schneider Electric

Мартин Йорданов - директор на "Умната фабрика" на Schneider Electric в Пловдив

"Новата геотермална система означава пълно елиминиране на употребата на природен газ. За Schneider Electric това е дългосрочно стратегическо намерение, свързано с нашия ангажимент за постигане на въглеродна неутралност. Управлението на енергията заедно с устойчивото развитие е есенцията на нашия бизнес и наша компетентност", споделя Мартин Йорданов, директор на Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив.

"Ето защо да бъдем пионери в изграждането на такъв тип системи в индустрията е естествена роля за нас като компания", допълни той.

В началото на 2021 г. Schneider Electric обяви своите шест официални ангажимента за ускоряване на устойчивото развитие, обвързани с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Планът за декарбонизация на компанията включва въглероднонеутрални операции през 2025 г., въглeроднонеутрален цялостен отпечатък върху околната среда през 2040 г. и верига за доставки с нулеви нетни въглеродни емисии през 2050 г.

Пламен Панчев - изпълнителен директор и основател на ТИЗ

Източник: Schneider Electric

Пламен Панчев - изпълнителен директор и основател на ТИЗ

"Мисията е възможна! България днес не само догонва Европа или останалия свят, тя вече е водеща в прилагането на модерните и съвременни и технологии", сподели г-н Пламен Панчев, изпълнителен директор и основател на ТИЗ.

Той завърши думите си с цитат от заместник-председателя на Европейската комисия, който по време на откриването на българския павилион в Дубай е обявил, че Тракия икономическа зона е един от най-добрите примери в Европа за прилагане и реализиране на проект за въглеродна неутралност.

"Това е възможно, защото ние имаме партньори като Шнайдер Електрик, които не само говорят, а и изпълняват всичко това", допълни г-н Панчев.

Геотермалната система на Schneider Electric ще допринесе не само за подобряването на енергийната ефективност, но и за борбата с климатичните промени.

Добавянето на възобновяеми енергийни източници, присъединени с помощта на подходящи дигитални решения, е подход, който подпомага намаляването на отрицателните влияния на човешката дейност върху околната среда.