Продължава двуцифреният ръст на приходите в софтуерния сектор, но темпото му се забавя. Очакваният ръст за 2023 г. по данни на БАСКОМ ще е 12,1%, докато през 2022 г. той е бил почти двойно по-висок - 23,7%. Над 85% от тези приходи са от износ. Това се казва в редовния годишен доклад за състоянието на софтуерния сектор у нас, който се изготвя периодично от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

През 2022 г. делът на експорта на софтуерни продукти и услуги е близо 1/3 от общия обем на износа на услуги от България. Ръстът на приходите от износ е 25% на годишна база през 2022 г., достигайки 6,35 млрд. лв.

През 2023 г. се очаква експортната стойност да нарасне с 21% и да достигне впечатляващата цифра 7,69 млрд. лева.

Съотношението на оперативните приходи на софтуерния сектор спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) достига най-високата си стойност в годините, с дял от 4,3% през 2022 г. Прогнозата за 2023 г. е, че ръстът на дела на софтуерния сектор в БВП отново ще се увеличи и ще достигне близо 4,5%, което ще затвърди позицията на сектора като №1 в икономиката на услугите в страната.

Очакваният спад на темпа на ръста на сектора през настоящата 2023 г. Георги Брашнаров, член на Консултативния съвет на БАСКОМ, обясни така: "Допреди два месеца смятахме, че ще пораснем с над 20% и това ни изглеждаше реалистично. В последните 2-3 месеца се започнаха годишните преговори с големите ни партньори от САЩ и Западна Европа и се вижда, че има определено отрезвяване на тези пазари, а ние сме изключително зависими от тях.

Добрата новина е, че ръст пак ще има. Той пак ще бъде по-голям от много от секторите в България и няколко пъти по-голям от ръста на БВП. Но ние винаги сме били доста по-амбициозни. И сега следва да покажем отново нашата адаптивност. Във всяка криза има и много нови възможности. Изкуственият интелект и масовото му навлизане би могло да даде допълнителна ефективност на българските фирми, съответно многократно да увеличи производителността. Това пък може да ни даде конкурентни предимства, особено за големите пазари ", коментира Брашнаров.

Световната ИТ индустрия има нужда от нови служители: ето кои са най-добре платените

Световната ИТ индустрия има нужда от нови служители: ето кои са най-добре платените

Над половината от мениджърите у нас искат увеличение на екипите си

За първи път тази година «Барометърът» измерва и приносa на ИТ талантите към икономиката на страната, през внасяните данъци от личното потребление (вкл. местни данъци и такси). За 2022 г. той е бил в размер на 504 млн. лв.

Прогнозата е, че през 2023 г. секторът ще внесе общо над 2 млрд. лв. данъци (ДДС, данък печалба, социални осигуровки, ДОД и данъци през лично потребление) със своите 58 хил. работни места. .

Нито една компания - член на БАСКОМ, не подкрепя въвеждане на автоматична формула за ежегодно увеличение на максималния осигурителен доход, става ясно от вътрешно проучване на асоциацията. «Трусовете» в данъчно-осигурителната политика на страната са оценени като най-големия национален риск за развитието на сектора. Сред глобалните рискове, са световната икономическа и геополитически кризи.

По отношение на последствията от навлизането на изкуствения интелект - тема, която БАСКОМ направи видима в публичния дебат през последната година - изследването показва, че над 50% от софтуерните компании в България вече използват ИИ на някои позиции, а 16% - на всички позиции.

Изкуственият интелект вече променя пазара на труда в българския IT сектор, но има ли поводи за тревога?

Изкуственият интелект вече променя пазара на труда в българския IT сектор, но има ли поводи за тревога?

"Всички ние ще го ползваме, всички ние трябва да го ползваме"

На фона на всичко това БАСКОМ отчете все по-нарастващо влияние на софтуерния сектор в обществената и икономическата среда, видимо разширяване на регионалното присъствие извън столицата и искане за радикални реформи в образованието. По отношение на технологичното образование секторът има най-голямо доверие в ИТ академиите и вътрешнофирмените обучения спрямо другите образователни институции.

Остава траен ангажиментът на софтуерните компании към създаването на нови технологични училища в областните центрове - чрез изработване на модел и конкретна пътна карта за създаването - на поне 10 подобни училища в следващите години. От БАСКОМ обявиха, че в тази посока напредват разговорите с общината във Враца за създаване на технологично училище по подобие на ТУЕС в София и на технологичните училища в Бургас, Стара Загора и Варна.

Поради динамиката в развитието на софтуерния сектор, тази година традиционната 5-годишна прогноза за развитието на сектора е сведена само до 2025 г., уточняват от БАСКОМ. Тогава се очертава броят на заетите в сектора да достигне 72 500 човека, а общите годишни приходи да надхвърлят 12 млрд. лева.