Висока ликвидност и гъвкавост - това осигурява подобреният, автоматизиран процес по превод на суми към търговци, които са интегрирали решенията за плащане на вноски на tbi bank. Банката вече изплаща суми от физически и онлайн продажби към партньорите си в рамките на 30 мин., вместо както досега три пъти дневно. В сравнение, стандартът за пазара е един път дневно, което затвърждава позицията на tbi на сигурен и доверен партньор.

Така над 5 000 търговци от различни индустрии в България имат незабавен достъп до приходите си от продажби, което им помага да бъдат максимално гъвкави и да постигат своите бизнес цели. Ускореният процес отговаря и на очакванията на потребителите - те ще получават поръчаните стоки по-бързо, тъй като в определени случаи търговците предоставят продуктите едва след получаване на средствата.

В момента повечето финансови институции в страната извършват подобни плащания веднъж дневно за продажби, направени през предходния работен ден. Това затруднява оперативността най-вече на малките и средни предприятия, където нуждата от ликвидност е особено голяма.

Надежда Коцинова, ръководител на търговските партньорства в tbi, казва: "Всяка иновация, която въвеждаме, е с цел оптимизиране на процесите, намаляване на разходите и увеличаване на продажбите на нашите партньори. Радваме се, че сега можем да им предоставим нужната гъвкавост, за да могат да разполагат с необходимите за тях средства, а нашите общи клиенти да получат закупените от тях продукти възможно най-бързо."

"Можем да кажем, че плащането в рамките на 30 мин. е незабавно, защото всички процеси свързани с него са автоматизирани. С тази услуга оптимизирахме и процесът по проверка на кредитни досиета, който обикновено отнема дни. Нашите търговски партньори вече могат да разберат дали подписаните кредитни договори ще бъдат платени или не в рамките на 5 минути", казва Павлина Бажлекова, ръководител отдел "Кредитна Администрация" в tbi.

Със сегашното значително намаляване на преводния процес в България до 30 мин., tbi затвърждава позицията си на дигитален лидер на пазара, ориентиран към клиента. Данните за България през последната година показват двоен ръст на покупките, финансирани с решението за разсрочено плащане на банката.