Yettel и Софийският университет "Св. Климент Охридски" подписаха споразумение за стратегическо партньорство и обучение в програмата "Отговорно и устойчиво управление" на ESG Академия към Стопанския факултет. Ангажиментът на Yettel е част от плана на телекомуникационния оператор за развитие на по-устойчив бизнес и неговата дългосрочна ESG стратегия (Environmental, social and corporate governance - Околна среда, социална политика и управление).

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и Михаела Калайджиева, главен директор "Корпоративна политика" на Yettel подписаха споразумението, което ще позволи двете страни да си сътрудничат в дейността на ESG Академия към факултета, в която ще участват и служители на компанията. Академията е първата национална сертификационна програма за обучение на специалисти по устойчиво управление в България.

Едновременно с това Yettel ще осигурява информация за реални казуси от своята практика, които ще бъдат включени в учебния процес на магистърската програма "Отговорно и устойчиво управление" и ще допринесат за обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в програмата.

"Изправени сме пред съвсем различна реалност. Всички ние трябва да се научим да живеем по нов начин, да изграждаме нови умения и да възпитаваме нови ценности в служителите си. Трябва да знаем, че всяка малка стъпка, макар и малка, може да доведе до голяма промяна. Вярваме в мотото "Ако промениш един човек, променяш целия свят", заяви Михаела Калайджиева, главен директор "Корпоративна политика" на Yettel.

"Партньорството ни със Софийския университет е една от инициативите, които ще ни отведат в тази посока. Това е посоката на бизнеса на бъдещето - този, който има по- малък отпечатък върху околната среда, за да можем да забавим климатичните промени и да запазим най-ценното, което имаме - нашия единствен дом, наречен Земя и хората в него", каза Михаела Калайджиева.

"Стопанският факултет и Софийският университет "Св. Климент Охридски" сме пионери сред българските висши училища, а и в региона на Югоизточна Европа по отношение на включването на темите за устойчивото управление на бизнеса и актуалните ESG изисквания. В тези инициативи си партнираме водещите компании във всички отрасли на икономиката и днешното споразумение с Yettel го доказва", заяви доц. Атанас Георгиев.

"Вярваме, че партньорството ни с Yettel ще донесе нови възможности за нашите студенти, преподаватели и изследователи във връзка с обществената, екологичната и дигиталната трансформация - интересни казуси от практиката, вдъхновяващи гост-лекции от бизнес лидери и по-тясно обвързване на научните изследвания с потребностите на икономиката", каза още деканът на Стопанския факултет доц. Георгиев.

Yettel ще допринесе и за кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет с възможности за пряк досег с работната среда на телекомуникационната компания.