При редица бизнеси, често стартирали като регионални, развитието се случва много динамично и в тези случаи нуждата от бързи оборотни средства е невъзможно да бъде планирана. Възможностите за стремително развитие на бизнеса не са толкова чести и трябва да се използват в оптималния максимум. И докато едни бизнеси буксуват, то други мислят мащабно.

През последните години сме свидетели на динамични промени на пазара на финансови продукти и услуги. Банките се опитват да разчупят своя традиционен консерватизъм, но други нови партньори в сферата на небанковите финансови институции са доста по-гъвкави, бързи и с клиентски ориентиран подход, с който печелят доверието на бизнеса, особено когато нуждата за реакция не търпи тромави бюрократични процедури.

Във века на новите технологии темпът, с който стандартно се развиват кредитните услуги за бизнеса, е необяснимо нисък. Макар да опитват да разчупят политики и процедури, свързани и с регулаторни изисквания, банките до днес не успяват да отговорят с адекватни по отношение на бързина процеси. Отпускането на бизнес кредит изисква сериозен списък от документи, необходими верификации и уверения, с които кредитните компании да обезпечат финансирането. Липсата на време, а понякога и възможност за предоставяне на всички необходими документи, е сериозна спирачка за развитието на редица бизнес идеи.

Скоростно финансиране

Зад арсенала от документи, необходими за кандидатстване за бизнес кредит, екпертите по финансови въпроси Мирослав Каменов и Милена Александрова разпознават възможност за откриването на пазарна ниша. На сцената на бизнес кредитирането се появява нов, ключов участник с името Prospect Capital.

Небанковата финансова институция се цели във висините на корпоративните кредити със суми от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. Моделът се основава на взаимно доверие и партньорски отношения. Без дълги процедури, без тонове документи, без излишно напрежение. Експертите в Prospect Capital познават отлично основните проблеми на бизнеса и отговарят конкретно на всеки един бизнес казус.

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена. Първият етап на предварително одобрение е на ниво кредитно становище и е с продължителност 1 работен ден при предоставяне на изисканата основна информация за кредитоискателя. След индикация за предварително одобрение процедурата по кандидатстване, отпускане и усвояване на бизнес кредит отнема до 2 седмици. Друга отличителна черта в бизнес модела на Prospect Capital е гъвкавостта, с която компанията подхожда към всеки клиент.

"Стъпваме на пазара като новатори и заявяваме, че ще предложим на нашите клиенти стабилна и качествена услуга, съобразена с персоналните изисквания. Време е бизнес кредитирането да премине на ново, по-високо ниво.", заявява изпълнителният директор на компанията Мирослав Каменов.

За едва няколко месеца компанията вече се радва на засилен клиентски интерес. Финансирането на първите компании не закъснява. Към момента от услугите на Prospect Capital са се възползвали бизнеси от сектори строителство, промишленост, здравеопазване и др. Новаторство и професионализъм подават ръка на бизнеса в лицето на Prospect Capital.