Всеки пети американец ще умре потънал в заеми. Тази информация изнася MarketWatch, позовавайки се на данни от проучване на портала   CreditCards.com и изследователската компания  Employee Benefit Research Institute.

Съгласно тези данни над 21% от анкетираните американци посочват, че няма да могат да изплатят задълженията си по своите кредити, вкл. автомобилни заеми, кредитни карти, студентски заеми и всякакви други, в течение на своя живот.

При това този показател е нараснал с 3 процента за година, отбелязват анализаторите. В това регулярно изследване вземат участие около 1 млн. американци, посочва gazeta.ru.

От Employee Benefit Research Institute отбелязват, че за „сериозни проблеми” с дълговете заявяват 13% от работещите американци и 9% от пенсионерите. За „неголеми проблеми” с кредите посочват 38% от работещите и 22% от американците, излезли в пенсия.

От  CreditCards.com поясняват основната причина за тази негативна тенденция – ръстът на ипотечната задлъжнялост. Друга причина за експертите виждат в това, че много американци не се стремят да погасят дълговете си преди да излязат в пенсия. Около 50% от тях предполагат, че ще могат да се избавят напълно от дълговете си към 61-та си годишнина.