Третата най-голяма банкова група в Гърция - Eurobank, която е собственик на "Пощенска банка" у нас и предстои да придобие активите на "Банка Пиреос" на българския пазар, обяви сделка за придобиването на компанията за недвижими имоти Grivalia Properties и мащабен план за намаляване на портфейла си необслужвани кредити.

От финансовата институция посочват, че сделката има за цел да "укрепи" капитала й с около 1 милиард евро или над 1,13 милиарда долара. Споразумението предвижда да бъде извършено чрез размяна на акции, като от информацията става ясно, че банката предлага 15 новоиздадени ценни книжа срещу една на Grivalia Properties. По този начин след трансакцията фирмата ще достигне пазарна капитализация от 780 милиона евро.

Със сделката базираният в Торонто фонд Fairfax Financial Holdings, който притежава 18,23% от Eurobank и 51,43% от Grivalia, ще стане най-големият акционер в обединената група с дял от 32,93% от ценните книжа.

Гръцките банки готвят продажбата на 2 пъти повече лоши кредити от всички заеми у нас

Гръцките банки готвят продажбата на 2 пъти повече лоши кредити от всички заеми у нас

Те са поели ангажимент пред ЕЦБ да намалят портфолиото си необслужвани заеми с 45 милиарда евро

От финансовата институция съобщават още, че планират да намалят портфейла си от необслужвани кредити до 15% до края на 2019 година и до под 10 на сто до 2021 година. Към края на септември т.г. банката има €17,7 милиарда "лоши" кредити.

Според официалното съобщение Eurobank ще се "освободи" от пакет от "лоши" кредити на стойност от приблизително 7 милиарда евро, като ги отдели в специално създадено за това дружество. След това от финансовата институция посочват, че този портфейл може да бъде предложен на акционерите или да бъде продаден на трети страни.

"Предложението за сливане с Gravilia е важна сделка за Eurobank. Тя ще бъде възможност банката да достигне по-висока капиталова адекватност и да ускори процеса по намаляване на необслужваните заеми чрез мащабна секюритизация (бел.ред. - процес са отделяне на портфейл неликвидни финансови и материални активи, които се предлагат за закупуване, а на тяхно място се издават ликвидни ценни книги) на стойност от приблизително 7 милиарда евро", коментира главният изпълнителен директор на финансовата институция Фокион Каравиас.

"В резултат на това банката ще се върне към устойчиво равнище на рентабилността, като целевата възвръщаемост от активи ще надхвърли 10% през 2020 година", допълва той.

Fairfax увеличи дела си в Eurobank през 2015 година като фондът участваше в рекапитализацията на гръцката финансова институция. Тогава компанията придоби 17 на сто от ценните книжа на банката.

Гръцките банки готвят продажбата на 2 пъти повече лоши кредити от всички заеми у нас

Гръцките банки готвят продажбата на 2 пъти повече лоши кредити от всички заеми у нас

Те са поели ангажимент пред ЕЦБ да намалят портфолиото си необслужвани заеми с 45 милиарда евро

В началото на октомври стана ясно, че топ 4 на банките в Гърция планират да намалят наполовина портфейлите си необслужвани заеми до 2021 година.

Тогава стана ясно, че през следващите 3 години те ще трябва да свият техните експозиции до между 17 и 22% от портфолиото си при настоящото ниво от между 43 и 54% за отделните финансови институции.

Според изчисленията Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank и Piraeus ще намалят размера на "лошите" кредити от общо 88,6 милиарда евро до 35-40 милиарда евро към края на 2021 година. Така те ще търсят купувачи за такива на обща сума от 45 милиарда евро.