Интернет компанията Netinfo придоби 20% от "Къмишън шеър", която е собственик на сайта broshura.bg. Сделката обхваща както българския сайт за брошури на големите вериги, така и аналогични проекти в още 18 държави.

Това е поредна сделка за Netinfo, която пък е част от Нова Броудкастинг Груп. Преди няколко месеца, Netinfo увеличи собствеността си в Grabo.bg, Trendo.bg и Opoznai.bg до 51%.

Сделката за broshura.bg е в синхрон с продължаващите планове на Netinfo/Nova да диверсифицират медийния бизнес онлайн в по-различни насоки като електронна търговия и други интернет базирани услуги.

Другата страна по сделката е Огнян Попов, който е мажоритарен собственик на "Къмишън шеър". „Радваме се, че ставаме част от едно по-голямо семейство, както и сме сигурни, че това сътрудничество, с всички канали и ресурси на медийната група „Нетинфо“, ще предложи богати възможности за продукта на Broshura.bg и компанията като цяло”, казва Огнян Попов.

Според информация публикувана от КЗК, сделката е за 20%, но Netinfo притежава и кол опция за придобиване на общо 51% от дружеството. Също така, Netinfo ще има право да назначи двама от общо петте члена в съвета на директорите на дружеството. Това вероятно означава, че "Къмишъл шеър" ще се преобразува в акционерно дружество.

Покупките на Nova през последните години показват тенденцията все повече да се разчита на алтернативни канали за приходи в интернет, извън традиционната реклама. Рекламният онлайн пазар расте, но бавният темп на този растеж в комбинация с агресивната политика на Google и Facebook не дават възможност за бърз растеж на приходите на онлайн медиите. В тази насока, придобиването на онлайн търговците Grabo и Trendo е нов канал за приходи за Nova/Netinfo, а broshura.bg очевидно е последващ ход, който да даде още по-голяма диверсификация.

Сред другите големи онлайн медии все още не се забелязват подобни тенденции, макар Sportal Media Group да притежава дял в онлайн търговеца shopping.bg.

Web Media Group (собственик на Money.bg) развива проекта за онлайн поръчка на храна - Gladen.bg.