Веригата бензиностанции Shell България увеличава броя на обектите си, като наема пет бензиностанции на "Емко - М" в Пловдив. Това става ясно от решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което се разрешава концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез наемане от страна на Shell на обособени части от търговско предприятие. 

От решението на КЗК става ясно, че веригата ще прибави към обектите си в Пловдив: бензиностанция на бул. Христо Ботев; бензиностанция на бул. Васил Априлов; бензиностанция на бул. Санкт Петербург; бензиностанция на бул. Никола Вапцаров; и бензиностанция бул. Пещерско шосе.

"Петрол" купува над 100 бензиностанции из цялата страна

"Петрол" купува над 100 бензиностанции из цялата страна

Компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива в страната

Срокът на договорите за наем е 10 (десет) години и 3 (три) месеца, или 123 (сто двадесет и три) месеца, и тече поотделно за всяка от бензиностанциите, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, с който владението и ползването на обектите ще бъде предадено от наемодателя на наемателя.

Общият брой бензиностанции, част от верига, опериращи на територията на Пловдив, е 51 броя, като: "Еко България" ЕАД има 9 обекта; "Петрол" АД има 8 обекта; "Севи Ойл" ЕООД има 7 обекта; "Лукойл България" ЕООД има 6 обекта; "ОМВ България" ООД има 5 обекта; "НИС Петрол" ЕООД има 4 обекта; "Ромпетрол България" ЕАД също има 4 обекта; а Shell оперира 3 бензиностанции в града под тепетата.