Лидерът в дистрибуцията на горива в България "Петрол" АД ще придобие контрол над бензиностанции, които в момента ползва под наем. Това става ясно от съобщение, изпратено до Комисята за защита на конкуренцията (КЗК), според което дружеството ще осъществи концентрация посредством придобиване на контрол на 100% от дружествените дялове от капитала на търговски дружества, които са собственици на тези бензиностанции, а именно: "Кристъл Асетс Трейд" ЕООД, "Кристъл Асет Пропърти" ЕООД, "Прима Ленд Пропърти" ЕООД, "Прима Консулт Пропърти" ЕООД, "Прима Асетс Трейд" ЕООД, "Прима Асетс България" ЕООД и "Кристъл Асетс България" ЕООД. От съобщението, публикувано от регулатора не става ясно за колко точно бензиностанции става въпрос.

От учредителния акт на "Кристъл Асетс Трейд" ЕООД от 2020 г. разбираме, че дружеството притежава 7 бензиностанции из страната: Бензиностанция № 1104 - Бургас (на изхода за Варна), Бензиностанция  №1302 - Ямбол; Бензиностанция №7210 - Самоков; Бензиностанция № 7116 - София, с. Лозен; Бензиностанция 7129 София, бул. "Драган Цанков"; Бензиностанция 7151, бул. "Симеоновско шосе"; и Бензиностанция 7151 - София, бул. "Дан. Николаев".

Защо горивата у нас поскъпнаха драстично този месец?

Защо горивата у нас поскъпнаха драстично този месец?

Какво се крие зад драстичния скок на цената на пропанбутана?

От учредителния акт на "Прима Ленд Пропърти" ЕООД става ясно, че дружеството притежава 96 бензиностанции из цялата страна. Сред тях са: Бензиностанция №0104 Кресна; Бензиностанция №0104 - Петрич; Бензиностанция №0112 - Гоце Делчев; Бензиностанция №0204 - Дупница; Бензиностанция №0205 - Бобов Дол; Бензиностанция №0207 - Кочериново; Бензиностанция №1116 Поморие; Бензиностанция № 1117 Каблешково; Бензионостанция №1121 - гр. Средец; Бензионостанция №1132 - с. Лозенец; Бензиностанция №1207 - гр. Твърдица; Бензиностанция №1210 - Сливен; Бензиностанция №1208 Нова Загора; Бензиностанция №1217 Нова Загора; и Бензионостанция №1308 - Елхово.

Според учредителния акт на "Прима Асетс България"ЕООД дружеството притежава една бензиностанция - №0102 в Кюстендил.

Създадена през 1932 година, "Петрол" АД заема лидерска позиция в дистрибуцията на горива на дребно в България.

С повече от 300 бензиностанции под марката "Петрол", равномерно разпределени в цялата страна, компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива в страната.

От консолидирания финансов отчет на дружеството към края на първото тримесечие на годината става ясно, че инвестиционните имоти, придобити чрез бизнескомбинации от "Петрол" АД през 2016 г. са с преносима стойност от над 1.5 млн. лв., като справедливата стойност на тези имоти към 31 март 2023 г. е малко над 2 млн. лева. Инвестиционните имоти на "Петрол" са част от съвкупност от активи, служеща за обезпечаване на задължения до 1.5 млн. лв. по сключен през 2016 г. договор за револвираща кредитна линия.

"Еко България" стъпва за първи път в Кърджали с две нови бензиностанции

"Еко България" стъпват в още един български град с две нови бензиностанции

Общият брой на обектите на веригата се увеличава до 94