Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на веригата бензиностанции "Еко България" ЕАД да придобие контрол върху обособени части от търговско предприятие, собственост на "Бислав" ООД, чрез сключване на договор за наем. 

Двата имота, които придобива "Еко България" се намират в Кърджали. В единият има изградена газстанция и се намира в кв. "Боровец" на изхода от града към Хасково. А в другият, който се намира в кв. "Възрожденци" има сграда за търговия, метален навес, две бензиноколонки, газоколонка, метална козирка и горивно стопанство, както и едноетажна сграда - склад. 

Към момента веригата бензиностанции не оперира в Кърджали. Чрез двата обекта, "Еко България" ЕАД ще продава пълната гама леки горива, включително LPG (втечнен нефтен газ), пише в решението на регулатора.

ЕКО България получи сертификат COVID SHIELD на TÜV AUSTRIA за своите офиси

ЕКО България получи сертификат COVID SHIELD на TÜV AUSTRIA за своите офиси

Международният сертификат, връчен от TÜV AUSTRIA Hellas, е с най-високо ниво "Отлично" и удостоверява качеството на стандартите за хигиена и сигурност, прилагани от компанията.

Придобиването на право на ползване за продължителен период от време на двата обекта ще увеличи броя на бензиностанциите на "Еко България" ЕАД, които ще предлагат горива под марката на дружеството (от общ брой 92 бензиностанции в България на общ брой 94) и ще доведе до предоставяне на услуги, с качество характерно за обектите на Еко България.

"Еко България" ЕАД оперира в България от 2002 г. като част от голямата индустриална и търговска корпорация на Гърция -"Hellenic Petroleum Holdings SA", понастоящем HelleniQ Energy Holdings SA.

"Еко България" ЕАД оперира верига от бензиностанции/газстанции в национален мащаб, като пазарният дял на дружеството, изчислен на база продажби на горива на дребно през 2021 г. е [5-10]%. Компанията разполага с 92 обекта (бензиностанции) за търговия на дребно с горива на територията на Република България, опериращи под марката ЕКО, разположени в големи градове и на активни пътни артерии в София, Банско, Благоевград, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Горна Оряховица, Хасково, Димитровград, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Перник, Кресна, Петрич, Гоце Делчев, Кюстендил, Своге, Монтана, Добрич, Русе, Кула - Видин, Перник, Гюешево и Кулата.

"Еко България" планира да удвои бензиностанциите си

"Еко" иска двойно повече бензиностанции в България

И да зарежда хибридни автомобили

В двата обекта на "Бислав" ООД в Кърджали дружеството извършва продажба на дребно на автомобилни горива и други стоки и услуги на територията на града.