ЕКО България получи официално сертификат "CoVid Shield" с най-високо ниво "Отлично" от TÜV AUSTRIA Hellas за своите офисни помещения в страната. Сертификатът удостоверява, че мерките, предприети и въведени от компанията за превенция срещу COVID-19, гарантират сигурността на служителите и посетителите и осигуряват безопасна среда за работа по време на пандемията.

Сертификат "CoVid Shield" са получили и останалите компании от групата HELLENIC PETROLEUM, част от която е ЕКО България. Стратегически и с най-висок приоритет за всички членове на Групата са безопасността, сигурността, безупречната хигиена и спокойствието на служителите им. Още в началото на извънредното положение, ЕКО България взе допълнителни мерки, въведе нови процедури и стриктно спазва инструкциите, наложени от компетентните институции и наблюдаващи органи. Чрез одита на първата изчерпателна световна сертификационна система и получаването на международния сертификат, компанията удостоверява, че офисните ѝ помещения са с максимална степен на защита по време на пандемията.

"Пандемията доведе до една нова и доста несигурна реалност и е наш дълг да предоставяме безопасни условия и спокойствие на нашите служители. Действаме отговорно, следим развитието на обстановката постоянно и се адаптираме спрямо променливата ситуация. Вярваме, че това е начинът да продължим напред и това ни кара да гледаме към бъдещето с вяра и оптимизъм", сподели Андреас Триантопулос, изпълнителен директор на ЕКО България.

Допълнително и във връзка с безопасността на клиентите на бензиностанциите от веригата ЕКО в страната, компанията продължава да прилага строги мерки относно поддържането на безупречна хигиена в обектите и спазването на всички задължителни противоепидемични мерки. Всяка бензиностанция се почиства и дезинфекцира ежедневно, по няколко пъти, за клиентите са осигурени дезинфектанти, а носенето на предпазна маска и спазването на дистанция са задължителни.