"Еко България" търси начини да разшири присъствието си в България и да се опита да удвои броя на действащите бензиностанции у нас. Това заяви пред "Стандарт" генералният мениджър "Вътрешни и международни пазари" на компанията-майка "Хеленик петролиум" Роберто Караханас. 

В момента "Еко България" има над 80 обекта, но анализът показва, че дружеството има ресурс за по-голям достъп за клиентите си до горивата. "Индексът ATP показва, че пропорцията клиенти, съотнесено към бензиностанции, е най-голяма при нас", заяви Роберто Караханас. Това, според анализите на гръцката компания означава, че проблем е достъпът на клиентите до горивата.

"В последните 10 години, заради постоянния спад в потреблението на горива, фалираха много дистрибутори, които нямат собствени производствени мощности. И в момента на пазара в България има много компании в затруднено положение, които на практика са на тезгяха за продан", твърди Караханас.

Според него "Хеленик петролиум" е готова да започне следващия етап от развитието си - изграждането на колонки за зареждане на хибридни автомобили. Според Караханас в следващите години потреблението на горива ще спадне до 20 на сто от сегашните обеми. Затова е време за алтернативни решения за сегашните традиционни бензиностанции.

Вероятно за първи път автомобилната индустрия ще се включи в съвместни инвестиции заедно с производителите и дистрибуторите на горива в изграждането на колонки за зареждане на електромобили.

Сега един автомобил зарежда в рамките на 3-5 минути. Но хибридите ще зареждат акумулаторите си за 15-30 минути. Човек трябва да прекара добре това време. Затова бензиностанциите ще станат комплексни обекти - със заведения, барове, мивки, перални, описва вида на бъдещите обекти Караханас.