OTP Bank, най-големият кредитор в Унгария, е на път да продаде подразделението си в Румъния (OTP Bank Romania) на Banca Transilvania през първото тримесечие на годината, съобщава Bloomberg.

Тази сделка ще отбележи четвъртото голямо придобиване на Banca Transilvania за по-малко от десетилетие, след придобиването на Volksbank Romania, Bancpost и Idea Bank. Условията по продажбата са договорени и се очаква сделката да бъде официално обявена скоро след одобрението й от бордовете на съответните банки.

Брокерската фирма Concorde, базирана в Будапеща, оцени сделката на 350 милиона евро.

Този ход означава агресивната стратегия за разширяване на Banca Transilvania и нейния ангажимент да разшири позицията си в румънския банков сектор.

Сделката е поредната в посока консолидация на румънския банков пазар след като Alpha Bank, един от видните играчи в румънския банков сектор, беше придобита от UniCredit. Очаква се този ход да има значително въздействие върху динамиката на пазара, както и потенциално да промени конкурентната среда.

Над 100 европейски банки ще бъдат подложени на стрес тест от ЕЦБ

Над 100 европейски банки ще бъдат подложени на стрес тест от ЕЦБ

До средата на 2024 г.:

По последни данни най-големите банки в Румъния по активи и пазарно присъствие са:

Banca Transilvania: Често водеща по отношение на активи и пазарен дял, Banca Transilvania се утвърди като основен играч в румънския банков сектор. Нейнаата стратегия за придобиване и последователният растеж допринесоха значително за водещата й позиция.

Banca Comercialа Romаnа: Като член на Erste Group, BCR е една от най-големите финансови групи в Румъния. Традиционно има силна позиция по отношение на активи, клиентска база и присъствие в цялата страна.

BRD: Като част от Sociеtе Gеnеrale Group, BRD е една от най-големите европейски групи за финансови услуги. Има значително присъствие в Румъния, като предлага широка гама от банкови услуги.

Италианската UniCredit вече не в списъка на глобалните системно важни банки

Италианската UniCredit вече не в списъка на глобалните системно важни банки

В него обаче е добавена китайска банка

UniCredit Bank: Със своите стратегически придобивания и силна европейска подкрепа, UniCredit Bank има значително присъствие в Румъния. Скорошното придобиване на Alpha Bank се очаква допълнително да затвърди позицията й на пазара.

Raiffeisen Bank: Финансовата институция, част от австрийската група Raiffeisen, обслужва както клиенти на дребно, така и корпоративни клиенти и има значително присъствие в страната.

ING Bank: Финансовата институция е известна със своя иновативен подход и силен фокус върху цифровите банкови услуги. Тя има значителна клиентска база в Румъния и е известна със своето обслужване на клиенти и удобни за потребителя платформи.

Тези банки представляват комбинация от местни институции и дъщерни дружества на международни банкови групи, отразяващи разнообразния и конкурентен характер на румънския банков сектор. Класирането може да варира в зависимост от използваните специфични показатели (като активи, заеми, депозити или капитал), а пейзажът продължава да се развива с текущите придобивания и развитието на пазара.