Френската Societe Generale купува инвестиционния бизнес на германската Commerzbank. Така SocGen ще засили позициите си при капиталовите пазари и суровините и особено при дериватите, които германската банка иска да продаде не основни активи, съобщава Reuters.

Стойността на сделката се пази в тайна, макар че Commerzbank обяви във вторник, че нейният инвестиционен отдел има брутни приходи от 381 млн. евро за 2017 г.

"Бизнесите на Societe Generale и Commerzbank, свързани с капиталовите пазари и стоките, са взаимно допълващи се и представляват важен потенциал за синергия. Това придобиване допълнително ще засили дейността ни в областта на глобалното банкиране и инвестиционни решения в съответствие с нашия стратегически план 2016-2020 г.", каза Северен Кабан, заместник-главен изпълнителен директор на SocGen.

"Освен това, докато се допълва франчайзингът на борсово търгувания фонд Lyxor, това придобиване ще бъде трансформационно за дейностите ни в Германия, тъй като ще позволи на Societe Generale да достигне нов мащаб във водещата икономика на еврозоната", добави Кабан.

Главният изпълнителен директор на Commerzbank Мартин Циелке заяви, че продажбата на дяловата единица е в съответствие със "стратегията 4.0" на германската банка, която предполага отписване на непарични активи за набиране на капитал за основния банков франчайз на компанията.