Стойността на сделките за придобивана на технологични компании в света през 2016 година е надхвърлила 700 милиарда долара. Това е около 30% от глобалния обем на сделките за сливане и поглъщане (M&A), като за последните три години броят на такива сделки се е удвоил, показва изследване на The Boston Consulting Group (BCG).

При това, отбелязват от BCG, повечето купувачи на активи в технологичния сектор не се отнасят към този отрасъл.

Според изследователите на процеса, това е свързано със стремежа на купувачите, както от технологичния, така и от другите отрасли, да бъдат на "острието на тренда" и да разширяват своите технологични и дигатални възможности. Целта им е да усвояват тенденциите в технологичната и цифровата област, за да ускоряват модернизацията и дигитализацията на своите бизнес модели и дейности.

ВCG е анализирал над 43 хиляди сделки M&A, направени през последните 20 години. Резултатите показват двойно увеличаване на дела на сделките по придобиване на технологични компании.

Броят на купувачите от нетехнологичните сектори, придобиващи технологични компании, е нараснал от 2012 г. насам с 9 на сто. И сега съставлява 70 на сто от всички сделки по покупка на технологични компании.

Трите ключови фактори, според анализа на ВCG, ускоряващи ръста на сделките за придобиване на технологични компании, са Индустрия 4.0 (четвъртата промишлена революция), бързото развитие на облачните услуги, а така също и търсенето на мобилни технологии и програмни приложения.

По-дълбокият анализ на отраслите потвърждава извода, че стремежът към внедряване на иновации е един от главните двигатели на ръста на сделките за сливане и поглъщане. Колкото по-високи са разходите на една компания за собствени научноизследователски и развойни дейности, толкова е по-вероятно тя активно да придобива технологични фирми, отбелязват от BCG.