Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2013 г. са 370.9 хил., или с 11.0% над регистрираните през септември 2012 година, показват данните на Националния статистически институт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство - с 66.1%, Турция - с 41.3%, Сърбия - с 14.9%, бившата югославска република Македония - с 11.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Испания - с 33.2%, Чешката република - с 32.9%, Италия - с 22.5%, Австрия - с 13.7%, и други .

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 52.4%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 28.4%, и със служебна цел - 19.2%. В сравнение със септември 2012 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели и при тези с цел почивка и екскурзия - съответно с 19.6 и 7.9%, докато при служебните пътувания е регистрирано намаление с 3.7%.

През септември 2013 г. с други цели са били 73.9% от пътуванията към Турция, 72.7% - към Сърбия, 62.5% - към Русия, и 60.8% - към Румъния. Преобладаващият дял от пътуванията към Австрия и бившата югославска република Македония са със служебна цел - съответно 47.3 и 43.2%. Пътуванията с цел почивка или екскурзия към Гърция са 49.3%, а към Испания - 46.7% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Посещенията на чужденци в България са 1 113.1 хил. през септември 2013 г., което е с 2.8% над нивото от същия месец на 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 4.2%, и с други цели - с 2.7%, докато посещенията със служебна цел намаляват с 2.0%.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз - 65.3%, като в сравнение със същия месец на предходната година намаляват с 0.3%. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Нидерландия - с 8.7%, Франция - със 7.2%, Унгария - с 4.5%, Обединеното кралство - с 4.3%, Чешката република - с 3.6%, и други. Същевременно е отчетен ръст при посещенията на граждани от Австрия - с 4.2%, Гърция - с 2.8%, Румъния - с 1.6%, Германия - с 1.1%, и други.

Нарастват и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни" - с 9.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Русия и Украйна - съответно с 26.8 и 21.0%.

През септември 2013 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.9%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 36.7%, и със служебна цел - 12.4%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 85.0% от посещенията на граждани от Русия, 78.6% - от бившата югославска република Македония, 74.4% - от Полша, 70.8% - от Германия, и 70.6% - от Обединеното кралство. Служебните пътувания са 33.2% от всички посещения на граждани от Италия и 28.3% - от Австрия, а с други цели са 76.4% от посещенията на граждани от Турция и 57.2% - от Румъния.