41% от електроенергията, генерирана у нас идва от ядрени източници. Това се вижда от данни на европейския статистически институт Eurostat за 2020 година.

Като цяло производството на електроенергия от ядрени източници от 13-те държави производители в ЕС възлиза на 683 512 GWh. Това представлява почти 25% от общото производство на електроенергия в ЕС.

Франция е най-големият производител на ядрена енергия в ЕС (52% от общото производство на ядрена енергия в ЕС), следвана от Германия (9%), Испания (9%) и Швеция (7%). При тези данни не е изненадващо, че Франция е един от застъпниците на тезата, че ядрената енергия трябва да се счита за "зелена".

Франция е единствената държавата-членка на ЕС, която най-много разчита на електричество от ядрени източници - то представлява 67% от цялата електроенергия, произведена в страната през 2020 г.

Овен това страната настоява за изграждане на повече реактори, а проектопредложение, цитирано от Reuters миналата седмица, показва, че Европейската комисия ще позволи повечето нови ядрени проекти да бъдат определени като "зелена инвестиция".

Nuclear energy production in the 13 EU Member States, 2020 data

Германия, Франция, Испания и Швеция заедно формират над три четвърти от общото количество електроенергия, произведена в ядрени съоръжения в ЕС.

Затварянето на ядредните централи в Германия ще излезе скъпо на страната

Затварянето на ядредните централи в Германия ще излезе скъпо на страната

Поетапното спиране на ядрената енергия в Германия обаче е добра новина за Русия

Към началото на 2020 г. 13 държави-членки на ЕС имат общо 109 работещи ядрени реактори. Още същата година три ядрени реактора спряха работа окончателно - два във Франция и един в Швеция. Миналата година Германия пък затвори две свои ядрени централи.

И Словакия е сред държавите в ЕС, в които половината от електроенергията е произведена в атомни електроцентрали (54%). За сравнение в Унгария тази цифра е 46%, следвана от Белгия с 39%, Словения (38%), Чехия (37%), Финландия (34%), Швеция (30%), Испания (22%),в Румъния (21%), Германия (11 %) и Холандия 3%.