Пет чуждестранни компании, четири от които досега не са работили в България, са изявили желание да използват доставките на газовата връзка между България и Гърция.

Това съобщиха от компанията ICGB, която е ангажирана с изграждането на интерконектора.

"Пазарният тест, проведен през 2016 г., бе завършен успешно с изпълнението на споразуменията за резервиране на капацитет с подадени обвързващи оферти от страна на изпращачите. Пет компании, четири от които са напълно нови за българския пазар, са запазили капацитет в тръбопровода", обясниха от ICGB.

Проектът е в процес на разработка, а първите няколко тръжни процедури за изграждането на тръбопровода ще стартират до края на годината.

"Компанията е в процес на подготовка на съответните процедури за възлагане на основните договори, необходими за започване на строителството - избор на инженер на собственика за проекта; доставка на тръбопроводи; възлагане на подробен инженеринг, доставка и строителство; археологически проучвания и избор на фирма за строителен надзор", добавиха от компанията.

На 1 септември компанията подаде заявление за разрешение за строителство за българската част на тръбопровода. То се очаква да бъде издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващите няколко дни.

Интерконекторът ще бъде свързан с гръцката национална газопреносна мрежа в района на Комотини и с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора.

Планираната дължина на тръбопровода е 182 км, като 140 км от тях са на българска територия, а прогнозираният капацитет - до 3 млрд. куб. м годишно от Гърция към България. В зависимост от интереса от пазара и капацитета на съседните газопреносни системи капацитетът на тръбопровода може да се увеличи до 5 млрд. куб. м годишно, като по този начин се позволява газът да тече и в обратна посока - от България към Гърция, за което е нужно изграждането на допълнителна компресорна станция.

Очакваната цена на проекта е 220 млн. евро. Компанията е обезпечила държавна гаранция от 110 млн. евро, като част от закона за държавния бюджет, което дава възможност за осигуряването на финансиране със заем при преференциални условия.

Проектът за газовата връзка се изпълнява от съвместното дружество ICGB, в което участват с равен дял българската "Български енергиен холдинг" и гръцката IGI Poseidon. Гръцкото дружество е наполовина собственост на гръцката обществена газопреносна компания DEPA и италианската енергийна група Edison.

Междусистемната газова връзка Гърция - България e обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на ЕС.