Производството на ски в Европейския съюз през 2021 година се е увеличило с 3% на годишна база. В количествено изражение държавите членки са произвели 3,6 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове. Почти половината от това производство (1,6 милиона) идва от Австрия.

Около 3,5 милиона чифта ски и отделни сноубордове са били изнесени в други страни от ЕС. През 2021-а година ЕС е изнесъл 2,3 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове за страни извън ЕС и е внесъл 0,8 милиона от страни извън ЕС.

По данни на европейската статистическа служба Eurostat Австрия най-големият износител в ЕС. Основната дестинация за износ извън ЕС са Съединените щати.

България е сред топ три на износителите сред държавите членки както за ЕС, така и за страните извън ЕС. Страната ни е изнесла 630 800 чифта ски и индивидуални сноубордове или 11% от общия износ.

Infographics: EU trade and production in skis and snowboards, 2021

Преди нас са Австрия, с повече от една трета от износа (2 029 000 чифта ски и индивидуални сноубордове, или 35%) и Франция (648 700 , 11%).

В сравнение с 2020 г. Австрия отбелязва спад от 5%, България - ръст от 12%, а Франция има най-голям ръст от 18%.

По отношение на износа за страни извън ЕС, около две пети от чифтовете ски и индивидуални сноубордове в ЕС са били изпратени в Съединените щати (937 000, или 41% от общия износ на ски и сноуборд извън ЕС). След това се нарежда Канада (326 100, 14%) и Норвегия (288 000, 13%).

Внос

Освен най-голям износител, Австрия е най-големият вносител в ЕС. Китай е основният източник на внос извън ЕС.

През 2021 г. вносът за Австрия представлява една трета от целия внос (1 420 200 внесени чифта ски и отделни сноубордове, или 33%), следвана от Франция (823 400 броя артикули, 19%) и Германия (405 100 артикули, 9%).

42% от общия внос на ски и сноуборд извън ЕС идва от Китай , следван от Украйна с 19% и Русия с 9 на сто.