България, Румъния и Ирландия показват най-висок ръст на индустриалното производство в ЕС през месец май тази година, сочат данните от Евростат.

Родното индустриално производство регистрира ръст от 3.3 % през май и 8.6% ръст спрямо същия месец на миналата година.

Растежът на румънската индустрия през май е 0.5%, а за една година  4.1 на сто. Ирландия отбелязва 13.3% ръст на месечна и 9.2% на годишна база.

Европейското индустриално производство се сви през май спрямо април, а и спрямо май миналата година, показват данните на Евростат.

Най-значителен спад има в Литва (-7.5 на сто), Холандия (- 6.0 на сто), Португалия (-5.7 на сто) и Латвия (-5.6 на сто).

За последния месец индустрията в Еврозоната се сви с 1.9 на сто, а в Европейския съюз - с 1.4 процента.

Спрямо май миналата година производството в Еврозоната намалява с 0.6 на сто, а в ЕС- с 0.5 процента.