САЩ е внесъл стоки и услуги от България, формиращи 1,9% от общия си импорт. Но когато делът на страната ни се преизчисли, той вече става 5,5% от износа на целия Европейски съюз, което е исторически рекорд, сочи ново изследване на Американската Търговска камара в България.

В количествено изражение износът ни към САЩ възлиза на общо 1,2 млрд. долара, от които 910 млн. долара са стоки, а 303 млн. долара - услуги към края на 2019 г. Същевременно вносът на стоки и услуги в България се равнява на 463 млн. долара, като водещите сегменти са минни продукти, машини, компютри, транспортно оборудване.

От данните става ясно, че към края на 2019 г. броят на работните места, създадени от американски дружества или дъщерни компании в България е почти 10 хил., докато българските бизнеси са създали едва около 300 работни места в САЩ. Така страната ни се класира на шеста позиция по отношение на заетостта, създадена от американския бизнес в ЕС.

През същия период преките чуждестранни инвестиции на САЩ у нас са възлизали на 756 млн. долара, а приходите на американските компании - на 2,6 млрд. долара. Последната година, за която има данни за българските чуждестранни инвестиции в САЩ, те са възлизали на едва 30 млн. долара.

Стокообменът между Европа и Северна Америка формира общо 30% от световния брутен вътрешен продукт и 50% от световното индивидуално потребление, показва още проучването.

Според него, след като понесе удар в резултат на политическите мерки, взети срещу коронавируса, трансатлантическата търговия е започнала да се възстановява. Прогнозата е, че както икономиките от ЕС, така и САЩ ще преминат през възстановяване през тази година, въпреки че на Стария континент има много нови въпросителни, свързани с ваксинационната програма.