Забавените структурни реформи и свръхкредитирането в България и Румъния създават особено големи рискове. Очаква се икономиките им да започнат да "прегряват" още тази година и това да продължи през следващите години.

Това се казва в редовния годишен доклад на Световната банка за източноевропейските членки на ЕС, който беше представен от неговия автор - главния икономист на Световната банка за Европа Томас Лаурсен, предаде Дарик Радио, цитирайки БГНЕС.

В интервю по повод на публикацията Лаурсен посочи, че в региона, заеман от новите членки от Източна Европа - това включва двете последни разширявания на ЕС - се наблюдава стабилен растеж, който обаче е съпровождан от растящи рискове.

Рисковете включват увеличаваща се инфлация, най-вече в балтийските държави, Румъния и България, под влияние на растящите данъци и цени след присъединяването към ЕС.

Фактори, които допринасят за инфлацията, са и кредитната експанзия и увеличаването на заплатите. В някои държави има и големи фискални дефицити, които също влияят върху инфлацията.

Предвижда се и забавяне на икономическия растеж още през тази година, и повече през следващите, дори в България, Словения и балтийските държави, които се отличават със стабилния си и висок растеж.

Тенденцията към все по-висока инфлация, според доклада, се отнася за целия регион, но е особено видима в България, Румъния и балтийските държави. В България инфлацията за 2006 се изчислява на 4%.

В тези държави скоковете в размера на заплатите и разрастването на банковото кредитиране водят до "прегряване" на икономиките и до инфлационни рискове, се казва в доклада.

През 2007 навсякъде в новите членки на ЕС ще има регулирано увеличаване на цените, което само донякъде ще се балансира от падането на цените на петрола. Дефицитите по текущата сметка са проблем навсякъде.

България е в групата на държавите с над 10% дефицит и се смята за особено рискова. През 2006 година навсякъде преките чужди инвестиции са помогнали да се покриват тези дефицити, като за България това е било особено характерно и подчертава рисковете от подобна ситуация.