Безработицата в 19-те страни членки на еврозоната през ноември 2017 година се е понижила до 8,7% от 8,8% през октомври, показват публикуваните днес данни на Евростат. Това ниво на показателя е най-ниското от януари 2009 година насам.

В целия Европейски съюз нивото на безработицата отчита 7,3%, понижавайки се от 7,4% за предходния месец, като показателят е най-нисък от октомври 2008 година.

В 28-те държави от ЕС безработни през ноември м.г. са били 18,166 милиона мъже и жени от които 14,263 милиона в еврозоната. В сравнение с октомври броят на безработните е намалял с 155 хил. души в ЕС-28 и с 107 хиляди в еврозоната. В сравнение с ноември 2016 г. безработицата е спаднала с 2,133 млн. души в ЕС-28 и с 1,561 млн. души в еврозоната.

В сравнение с предходната година, безработицата спада във всички страни от Евросъюза.

Снимка 333018

Източник: Евростат

Най-ниските нива на този показател в ЕС през ноември 2017 г. са регистрирани в Чешката република (2.5%), Малта и Германия (и 3.6%).

Най-голяма е безработицата в Гърция (20,5% през септември 2017 г.) и Испания (16,7%).

Безработицата в България през ноември 2017 г. е 6,2%, със същия показател като предходните два месеца, и е спаднала от 6.8% през ноември 2016 г., сочат данните на Евростат.

С показател от 6,2% България се нарежда сред страните с безработица под средната за Европейския съюз.

През ноември 2017 г. равнището на младежка безработица е 16,2% в ЕС-28 и 18,2% в еврозоната, в сравнение с 18,2% и 20,5% съответно през ноември предходната година.

За посочения месец в ЕС-28 без работа са били 3,698 млн. младежи (под 25 години), от които 2,624 млн. са в еврозоната. В сравнение с ноември 2016 г. безработицата сред младежите намалява с 429 000 в ЕС-28 и с 286 000 душив еврозоната.

Най-нисък процент на младежка безработица през ноември м.г. се отчита в Чешката република (5%) и Германия (6.6%), докато най-високите нива са регистрирани в Гърция (39.5% през септември 2017 г.) и Италия (32,7 на сто).