Държавната консолидационна компания (ДКК) към този момент не е изплатила дължимия по закон дивидент към държавния бюджет на Република България. Това е първоначалната информация от анализа на реалното състояние на институцията, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията.

По предварителен индивидуален финансов отчет сумата, която не е постъпила в държавния бюджет, е над 12 млн. лева.

Съгласно закона, до 30 юни всяка година публичните предприятия, каквото е и ДКК ЕАД, представят на органа, упражняващ правата на държавата, одитираните и приети годишни финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани. ДКК не е представила пред министъра на икономиката и индустрията - в качеството му на орган упражняващ правата на държавата - нито индивидуален, нито консолидиран отчет. С това е допуснато да се забавят и постъпленията към държавния бюджет, които са изключително важни в година на толкова кризи, обясняват от икономическото министерство.

От ведомството посочват, че към днешна дата ДКК функционира в разрез със Закона за публичните предприятия (чл. 22, ал.2), който гласи, че съветите на директорите на публичните предприятия, категоризирани като "големи", се състоят най-малко от петима членове. "Държавна консолидационна компания" ЕАД по смисъла на закона е "голямо" предприятие. Въпреки това неговият Съвет на директорите до август месец се е състоял от четирима членове. По тази причина се пристъпва към увеличаване на състава на Управителния му съвет.

Едва след като в Министерството на икономиката е получена обективна информация за реалното състояние на дружеството, ще се взимат всички решения, в това число кадрови, допълват от ведомството.

Министерството на икономиката и индустрията съобщава още, че е получен сигнал относно "Кинтекс" ЕАД и е стартирана проверка на компетентните органи. В сигнала се твърди, че умишлено е допусната финансова злоупотреба в дружеството. В тази връзка са изискани документи, които са предоставени за целите на проверката.

Преди да бъде получена цялата информация не трябва да бъдат разгласявани публично данни, които или могат да спомогнат да се укрие престъпление, или да се компрометира сегашното ръководство на дружеството, ако посочените в сигнала данни не отговарят на истината, заявяват от Министерството на икономиката.

Бившият директор на "Кинтекс" разкри колко оръжие е изнесла България след началото на войната в Украйна

Бившият директор на "Кинтекс" разкри колко оръжие е изнесла България след началото на войната в Украйна

Износът е ставал със самолети до Полша